KAM

Új DOMUS kutatási program

A székelyföldi térség rurális iskoláiban nem csupán a tanulók, az iskolai osztályok száma csökken fokozatosan, hanem az iskola, a tanulás, a pedagógus társadalmi súlya is. Hogyan alakul ebben a helyzetben a rurális iskolákban oktató tanítók szerepe? Milyen mintázatok szerint változik személyiségük és munkájuk társadalmi elfogadottságának mértéke?  Amennyiben sor kerül/kerülne ebben a térségben is a rurális iskolák társadalmi újrapozícionálására – amire ma már szélesebb körben egyre több példa van –, ebben a folyamatban milyen szerep körvonalazódhatna a tanítók számára?  A most induló  „Tanítók –új szerepben?” csoportos DOMUS kutatási program a rurális társadalom és a rurális iskolák kapcsolatának ezt az eddig kevésbé tematizált kapcsolatát elemzi. A csoportos kutatást az MTA DOMUS Programja  támogatja, Intézetünk a program kivitelezéséhez szakmai-logisztikai hátteret biztosít. A rurális térségekben működő iskolák helyzete, funkcióik újrapozícionálása sok országban lokális és regionális  fejlesztéspolitikai téma, összekapcsolódik a vidéki térségek fölértékelődésével, az endogén értékekre alapozó fejlesztési programok egyre hangsúlyosabb előtérbe kerülésével, a települések fenntarthatóságának, versenyképességének alakulásával.