Notice: Undefined variable: file in /home2/r86647kami/public_html/wp-content/plugins/wp-optimize/minify/class-wp-optimize-minify-functions.php on line 1112

D. Lőrincz József ( 1956–2021)

Váratlanul távozott el körünkből jó barátunk, D. Lőrincz József, aki sok éven át volt szellemi társunk a  nyolcvanas években. Sokat köszönhettünk legendás szakmai olvasottságának, tudományos szigorúságának, elemző és kritikus gondolkodásmódjának. Neki köszönhetjük a KAM angol nyelvű kötetét is (Szeklerland in Transition) a kilencvenes évekből, és még annyi minden egyebet a közös munkálkodásból, amit ma már nehéz lenne számbavenni.
Búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!