KAM

On-line fórumsorozat

Intézetünk fórumsorozatot indít ( on-line formában) a székelyföldi térség aktuális társadalmi folyamatainak elemzése/értelmezése témakörében. A sorozat első Fóruma  (2021. április 16, péntek, 18-20 óra) a székelyföldi térségben (de egyetemi kereteken kívül!) tevékenykedő fiatal/pályakezdő kutatók és PhD hallgatók  által képviselt tudáspotenciál  helyzetével foglalkozik.  Az ebben a témakörben folytatott kutatási program  eredményei azt jelzik, hogy ennek a csoportnak a létszáma a térségben folyamatosan növekszik, az általuk képviselt  szakmai tudás- és kompetenciacsomag intézményes térségi befogadása egyelőre  kismértékű. A Fórum célja az, hogy felhívjuk a figyelmet annak a tudományos  potenciálnak  a létezésére, fontosságára és hasznosítására amelyet  ez a csoport  a székelyföldi térségben képvisel, kezdeményezzünk megoldáskeresési folyamatot.
A ZOOM felületen  szervezett rendezvény linkje  a részvételi szándékot jelzők számára lesz hozzáférhető, ugyanakkor a rendezvényt Facebook felületen bárki követheti.
A Fórum VITAINDÍTÓ és BEVEZETŐ anyaga csatoltan olvasható.
A kutatás menetét és eredményeit ismertető tanulmány a Pro Scientia Ruralis folyóiratban érhető el: http://psr.pahru.ro/images/psr/2019I-II/PRS-19-1-2_-_103-148.pdf

Kapcsolat, további információk:
Sárosi-Blága Ágnes
agnesblaga@gmail.com
0758-389 413

Biró A. Zoltán
biroa_zoltan@yahoo.com
0742-066 454