KAM

Új kiadvány a térségi agrárinnovációs folyamatról

Szaktanácsadás – Agrárium – Innováció. Tudástranszfer, tudáskontextus a székelyföldi térségben” címmel jelent meg  a Pro Agricultura Hargiate Universitas Alapítvány megbízása alapján készített újabb kutatásunk anyaga. A kiadványsorozat nyolcadik kötetének  tanulmányai  a térségi agrárium megújítását célzó  tudástranszfer  folyamatokat, a tudástermelés térségi módozatait,  a szaktanácsadási gyakorlat alakulását elemzik.  
Az elmúlt évek során megerősödő térségi agrárinnovációs folyamat fokozatosan növeli az agrárjellegű szakmai-technológiai ismeretek iránti térségi igényt. Ugyanakkor azt is láthatjuk, hogy a térségi tudástermelés stagnál vagy alig bővül. A tudástranszfer, a tudásfelhasználás és a tudástermelés térségi gyakorlata  jóval túlmutat az agrárszektoron, a térségi társadalom működésének modelljét is láttatja. 

A kiadvány elektronikus változata: http://www.pahru.ro/images/kiadvanyok/Agrar_kotet_7.pdf