KAM

Doktori program székelyföldi érdeklődők számára!

Doktori képzésre kínál lehetőséget a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programja olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.

A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk. Ma már 16 tagja van az ebben a képzésben szerveződött székelyföldi csoportnak, jelenleg első, másod és harmadéves hallgatók, valamint doktorjelöltek a csoport tagjai. A csoport létrehozásának célja az, hogy a fiatal szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, és egy általuk választott – a térség számára is fontos – témakörben váljanak szakértőkké.

A doktori képzés időtartama 4 év!

A 3 éves egyetemi alapképzéssel rendelkezők akkor jelentkezhetnek, ha a mesteri fokozatot is elvégezték, vagy a 2019-2020-as tanévben befejezik. Akik korábban a 4 éves képzésben vettek részt (a bolognai rendszer bevezetése előtt), azok számára a mesteri fokozat nem szükséges. Jelentkezni szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diplomával, illetve valamely társadalomtudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettséggel lehet.

A doktori program ideje alatt a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – a Doktori Programmal való együttműködés keretében – szakmai támogatást és konzultációt, publikációs lehetőséget, kutatási programokban való részvételi lehetőséget biztosít. Az újonnan jelentkezők számára szakmai támogatást nyújtunk a felvételhez szükséges Kutatási terv elkészítésében, konzultációt biztosítunk a felvételi követelményekkel kapcsolatosan.

Akit a székelyföldi térségben érdekel ez a képzési lehetőség, az jelentkezhet további információkért vagy a felkészüléssel kapcsolatos megbeszélésre levélben vagy személyesen. Természetesen arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők a részletesebb tájékozódás céljából azokhoz forduljanak, akik már székelyföldi hallgatói ennek a programnak, ugyanakkor a Humántudományok Doktori Iskola – Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program honlapon szerezhetők további információk.

Az elkészített jelentkezési dokumentáció benyújtásának határideje várhatóan 2020. május közepe.
Biró A. Zoltán, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Csíkszereda
biroa_zoltan@yahoo.com
kamintezet@yahoo.com
Mobil: 0742-066 454