Konferencia a helyi fejlesztés székelyföldi kérdéseiről

Intézetünk szervezésében, a Csík LEADER Egyesülettel együttműködve került sor a „Hogyan tovább? Fejlesztési esélyek és korlátok vidéki térségben” című konferenciára 2016. június 24-én, a Sapientia EMTE csíkszeredai Karán. A rendezvény dr. Kovách Imre (MTA Szociológiai Kutatóintézet, egyetemi oktató) plenáris előadásával kezdődött, amely a külső erőforrás függés és a helyi fejlesztés kapcsolatának elemzésével foglalkozott.  A plenáris előadást öt, tematikailag egymást kiegészítő szekció követte, amelyek a térségi települések belső erőforrásaira, adottságaira alapozó programokhoz, kezdeményezésekhez, kutatásokhoz kapcsolódtak. Az  Intézményi keretek működése című szekcióban a székelyföldi vidékfejlesztés intézményi kereteinek és szerveződési formáinak ismertetése volt a fő cél. Az Innovatív fejlesztési gyakorlatok szekció  olyan előadásokat, bemutatókat tartalmazott, amelyek egy-egy településhez, térséghez kapcsolódó tevékenységek ismertetése révén nyújtottak átfogó képet az innovációs potenciálról. Az Endogén erőforrások és helyi fejlesztés című szekcióban konkrét, helyi értékekre épülő kezdeményezések kerültek bemutatásra.  A Kultúra, identitás, település szekció az identitásépítés és a vidékfejlesztés kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Végül a Kutatás, térségismeret szekció a térséghez kapcsolódó, folyamatban levő kutatásokat ismertetett, amelyek vidékfejlesztési szempontból aktuális témákat tárgyalnak: szervezeti kultúra, fiatal gazdák agrárinnovációs szerepe, szülő-gyerek kapcsolat, hátrányos helyzetű roma népesség, a tradicionális, helyi tudás jelentősége, a media hatása a fiatalokra, nevelőszülői tapasztalatok, a rurális elit szerepe, roma oktatási kérdések.  A szekciókat követő kerekasztal megbeszélés teret adott az egyes szekciók szakmai összefoglalóinak az ismertetésére, ugyanakkor lehetőséget kínált a bottom-up típusú helyi fejlesztéshez kapcsolódó szemléleti és módszertani kérdések, továbblépési lehetőségek megvitatására. A konferencián elhangzott előadások anyagát a szervezők önálló köteteben jelentetik meg 2016 őszén.