Intézeti közreműködés a szakképzés fejlesztésében

Intézetünk ebben az évben is szerepet vállal a romániai magyar szakképzés fejlesztését célzó szakpolitikai folyamatban. A 2015-ben indult programot  a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége  szervezte és menedzselte, Intézetünk a szakmai fórumsorozat tervezésében és kivitelezésében,  a fejlesztési stratégia elkészítésében, valamint  a  szakpolitikai folyamatot összegző kiadvány  összeállításában vállalt szerepet.

Ebben az évben a romániai magyar szakképzés  intézményi, szakmai és társadalmi szereplőit összekapcsoló hálózat kialakítása van napirenden. Ennek keretében Intézetünk feladata  a kommunikációs hálózat megtervezése és építése,  valamint egy újabb kiadvány összeálltása a duális képzés témakörében.

A szakpolitikai munka korábbi anyagai az RMPSZ honlapján érhetők el:

A romániai magyar szakképzés fejlesztési stratégiája

http://Fejlesztési stratégia

Biró A. Z. – Bodó J. –Burus-Siklódi B. (szerk.) Szakképzés, együttműködés, társadalmi modernizáció. A romániai magyar szakképzés  helyzetképe és fejlesztési lehetőségei.  Alutis Kiadó, Csíkszereda, 2015.

http://Szakképzés, együttműködés, társadalmi modernizáció