Szociológia doktori képzés: felvételi lehetőség 2016-ban is!!!!!

Szociológia doktori képzés: felvételi lehetőség 2016-ban is!!!!!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség a Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programba való jelentkezésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani. Ez a Doktori Program a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola keretében működik, programvezető Prof. Dr. Kovách Imre.  www.szoctarspolphd.unideb.hu

Székelyföldi csoport is alakult a Program keretében!  Ennek a csoportnak ma már 10 hallgatója van (6 hallgató elsőéves, 4 hallgató másodéves). A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban csak havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk. A székelyföldi csoport létrehozásának célja az, hogy a szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, s egy általuk választott - a térség számára is fontos - témakörben váljanak szakértőkké. 

A 3 éves alapképzéssel rendelkezők akkor jelentkezhetnek, ha a mesteri fokozatot is elvégezték, vagy a folyamatban lévő tanévben elvégzik.  Akik korábban a 4 éves képzésben vettek részt (a bolognai rendszer bevezetése előtt), azok számára a mesteri fokozat nem szükséges. Jelentkezni szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diplomával, illetve valamely társadalomtudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettséggel lehet. A magyarországi doktori képzés szerkezete átalakult, a következő tanévtől a doktori képzés időtartama 4 év, amely két önálló részre tagolódik.

A doktori program ideje alatt  a KAM –Regionális és Antropológiai Kutatások Központja  -  a Doktori Programmal való együttműködés keretében - szakmai támogatást és konzultációt, publikációs lehetőséget, kutatási programokban való részvételi lehetőséget biztosít.

 A székelyföldi jelentkezők szakmai konzultációt igényelhetnek a pályázati dokumentáció elkészítéséhez is (A felvételi követelmények megbeszélése, Munkaterv készítése stb.). A jelentkezés határideje ebben az évben 2016. május 20.

Akit a székelyföldi térségben érdekel ez a képzési lehetőség, az jelentkezhet további információkért vagy a felkészüléssel kapcsolatos megbeszélésre levélben vagy személyesen.  Természetesen arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők a részletesebb tájékozódás céljából azokhoz forduljanak, akik már székelyföldi hallgatói ennek a programnak.

 

Biró  A. Zoltán, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Csíkszereda

biroa_zoltan@yahoo.com

kamintezet@yahoo.com

Mobil: 0742-066 454

Doktoranduszok, kutatási témák a székelyföldi csoportban

II. év

Bakos Kinga

A lelki egészség szociális háttértényezőinek vizsgálata székelyföldi nagyközségekben

Blága Ágnes

A felcsíki kistérségben élő közösségek tér-alapú identitásának társadalmi és kulturális feltételei és alakulásmódja

Fekete Deák Ildikó

Szülő-gyerek kapcsolat szabályozásának alakulása rurális térségben 14–15 éves gyerekek esetében

Silló Ágota

Modern önkéntesség a csíki fiatalok körében

 

I.év

Benedek Noémi

Pszichés egészség a gyermekvédelmi gondozásban élő gyermekek körében

Fülöp Ilona

Parajd felnőtt lakosságának a helyi turizmussal kapcsolatos attitűdjének, vélemények vizsgálata

Györfi Rita

A család, mint elsődleges szociális közösség viszonyulása a tanulási életpálya tervezéséhez

György Emőke Gabriella

Női vezető szerepek működésének vizsgálata Székelyföldön

Jakab Judit

Roma gyermekek az iskolában - Csíkszeredai helyzetkép

Kovács Judit Tünde

Agrárinnovációval kapcsolatos gyakorlatok és lehetőségek vizsgálata rurális térségben (Székelyföld, Csíki medence)