Megjelent a „Helyi fejlesztés – helyi tudás” című kiadványsorozat első kötete

TARTALOM
Ajánlás  (Ferencz Tibor)
Helyi társadalomtörténet – helyi fejlesztés

I. Szakmai prezentációk

Bodó Julianna
Szimbolikus térhasználat lokális térben. A hely jellege mint identitástermelő tényező a székelyföldi térségben 

Székely Kinga
A helytörténet, mint versenyképességi tényező? Újszerű, marketingorientált megközelítések a helyi fejlesztésben

Gergely Orsolya
Családom évgyűrűi. A családtörténet mint kutatói feladat és közösségi erőforrás

Ferencz Angéla
A helytörténeti munka szerepe a lokalitás megteremtésében, különös tekintettel a lokalitás belső tagoltságára

Mátéffy Mária – Köllő Tímea
Településarculati kérdések a Csík LEADER Helyi Akciócsoport 2007-2013 tervezési időszakában

Hermann Gusztáv
Vélemény a helytörténet kutatásról és népszerűsítéséről

Ferencz Salamon Alpár
„Én honismereti tananyag kidolgozása mellett tenném le a voksot…”

Kelemen Sándor,
A helytörténet kérdéseiről az idegenvezető szempontjából

Demeter Csanád
A helytörténész szerepe Székelyföld helyi fejlesztésében

Silló Ágota
A tárgyak életrajza, helytörténet, helyi fejlesztés

Blága Ágnes
Tér alapú identitásépítés és helyi fejlesztés

Biró Z. Zoltán
Kultúragazdasági program helyi  léptékben: egy lehetséges szemléleti és módszertani keret a helytörténet és a helyi fejlesztés összekapcsolásához

Bogyor Izabella
Az épített örökség hasznosítási lehetőségei a székelyföldi térség fejlesztésében 9000

Berényi Hajnal
Térségi kutatási előzmények, tapasztalatok

II. Elemzések, kutatási beszámolók

  • A helytörténettel és a helyi történelmi hagyományokkal kapcsolatos lakossági vélemények Szépvíz településen
  • Lokális identitás és turisztikai versenyképesség összefüggései a székelyföldi térségben
  • Lokális identitások alakulása a Székelyföldi térségben: helyzetkép és fejlesztési lehetőségek
  • Önkormányzatok versenyképességének vizsgálata a székelyföldi térségben. Hargita megyei modul

III. Mellékletek

  • Helyzetkép és munkaterv javaslat
  • Javaslat Helytörténeti Munkacsoport kialakítására
  • Műhelykonferencia Szépvízen

A kötet szerzői

Borító Kép: