Óvodapedagógusok kisebbségi környezetben

Miként ítélik meg saját szakmai, társadalmi szerepüket az óvodapedagógusok? Különböznek-e ezek a megítélések az oktatás más szintjein dolgozó pedagógusok megítéléseitől?  Az óvodai nevelés fokozatos fölértékelődése az óvoda és a számára releváns (lokális vagy ennél sokkal tágabb léptékű) társadalmi környezet kapcsolatának egész sor kérdését hozza előtérbe. 
Kisebbségi közegben működő intézmények esetében az is elemzésre vár, hogy a foglalkozások anyagába miként épülnek be azok az oktatási-nevelési tevékenységek és tartalmak, amelyek – az országos léptékben kidolgozott oktatási-nevelési keretrendszer előírásainak teljesítése mellett – a kisebbségi/nemzeti hovatartozás másságából adódnak.
A Kisebbségi Szemle 2019.1-es számában megjelent megjelent tanulmányunk (Biró A. Zoltán, Sárosi-Blága Ágnes: Óvodapedagógusok kisebbségi környezetben. Értelmezések, magatartások és sajátosságok egy Erdély szintű adatfelvétel eredményei alapján) a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége felkérése készített kutatás alapján kínál tájékoztatást a romániai magyar óvodapedagógusok szerepértelmezéseiről és társadalmi környezetükhöz való kapcsolatáról.

TANULMÁNY a csatolt LINKEN olvasható.