RMT 30+ KEREKASZTAL

A Romániai magyar társadalom (RMT) rendszerváltás utáni három évtizedének társadalmi folyamatairól szervezett Intézetünk szakmai kerekasztalt 2019. december 7-én Csíkszeredában. A rendezvény „szellemi előzménye” egy hasonló jellegű rendezvény, amelyre a romániai rendszerváltást követően került sor szintén Csíkszeredában, és amelynek szakmai terméke volt többek között a „Valami történik” című Interdialóg kiadvány is.
Az egész napos fórum a közös gondolkodásra, véleménycserére, szakmai párbeszédre kínált keretet. A több helyszínről (Kolozsvár, Bukarest, Sepsiszentgyörgy, Nagyvárad, Csíkszereda) érkező résztvevők öt nagyobb témakör kapcsán elemezték azt, hogy milyen meghatározó trendek jellemezték az RMT elmúlt harminc évét, milyen lényeges belső átalakulási folyamatok zajlottak le benne, amelyek olyanná tették amilyennek ma láthatjuk, és melyek ennek a társadalmi alakzatnak azok a meghatározó működési jellemzői, amelyek elemzésre, értelmezésre várnak. A kerekasztal témakörei a következők voltak:  

  • Melyek voltak azok a folytonosságok, amelyek az 1989-es változást követően is jellemzik az RMT-t és milyen szerepük volt/van?
  • Miként alakult három évtized során a Nagy Történet és a Kis Történetek viszonya, érvényes-e napjainkban is a Fent és Lent viszonyát megragadni kívánó elemzési modell?   
  • Milyen hatása van az RMT működésére a magyarországi nemzetpolitika 2010-es évektől tapasztalható változásának (mikro, mezo és makroszinten)?
  • Az erdélyi magyar média és nyilvánosság mai helyzete
  • Az elitszerepek változása és a társadalmi tagolódás folyamata

A vitaanyagokat a résztvevők előzetesen megkapták, az egyes témák rövid prezentációit követően 1,5-2 órás időkeret állt rendelkezésre egy-egy témakör megvitatására. A csíkszeredai „RMT 30+ kerekasztal” anyagából rövidesen összefoglaló anyag készül.