Új kiadványunk: Vidék és társadalom

Vidéki térségben, ahol a tudományművelés tartós intézményes keretei nem alakultak ki – eltekintve az egyetemek kihelyezett karai, tagozatai működésétől –, a tudományművelés döntő hányada „egyéni műhelyekben” zajlik. A DOMUS kutatási támogatás csoportos formája sajátos intézménypótló szerepet tölt be. Egy ilyen kutatócsoport különböző státusú, különböző generációkhoz tartozó kutatókat kapcsolhat össze, lehetőséget kínálva a közös szakmai munka megszerveződésére, kivitelezésre és térségi pozícionálására.
Intézetünk legújabb kiadványa (VIDÉK ÉS TÁRSADALOM. DOMUS csoportos kutatási programok. Szerk. Bodó Julianna, Státus Kiadó, Csíkszereda 2019) a székelyföldi térségben végzett csoportos DOMUS programok eredményeit mutatja be. A tíz szerző által jegyzett  hét tanulmány  a vidékkutatás körébe sorolható témákkal foglalkozik (önkormányzatok versenyképessége, lokális identitás, társadalmi kohézió, munkaerőpiaci integráció, helyi fejlesztés és innováció, lokális elitek). A kiadvány megjelenését a DOMUS Program támogatta. TARTALOM