Elemzés a székelyföldi rurális iskolákról

A székelyföldi térség kis és közepes településein működő iskoláknak sok gonddal, nehézséggel kell szembenézniük. A kedvezőtlen tünetek közismertek: csökkenő tanulólétszám, az épület állomány és a didaktikai felszereltség állapota, ingázó vagy gyakran váltakozó oktatók, városi iskolákhoz való fordulás a családok körében, társadalmi-szakmai fenntartások az oktatás minőségével kapcsolatban és mások.  A falusi iskolák csoportját – intézményenként eltérő mértékben – leépülési, presztízscsökkenési folyamat jellemzi.  Meg lehet-e állítani, meg lehet-e fordítani ezt a folyamatot?
Figyelemre méltó szemléleti és gyakorlati fordulat tapasztalható egyre több országban, amelynek célja a rurális iskolák helyzetének/működésének értelmezése és társadalmi szerepének újragondolása. Elemzésünk célja az volt, hogy számba vegyük azokat a helyi társadalmi-intézményi feltételeket, amelyek újrapozícionálási modellek térségi adaptációja esetén kiindulópontot képezhetnek a szakmai munka tervezéséhez. Az elemző munka a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízásából készült. Az elemzés Vezetői összefoglalója itt olvasható.