RMT ELEMZÉSEK (9) A SZÉKELYFÖLDISÉG TÁRGYI MEGJELENÍTÉSEI

 „A székelyföldiség meghatározásáért folytatott harc részeként a helyi (magyar) adminisztratív-politikai hatalom kísérletet tett arra, hogy erre a mezőre is kiterjessze befolyását: a szimbolikus tárgyak termelését a megrendelések és buycot mozgalmak szervezése révén, eladásukat a kézműves vásárok, piacok infrastruktúrájának biztosításán keresztül, a tárgyak és szolgáltatások hitelességének védelmét pedig a védjegyek, gazdasági szervezetek és kézműves szövetségek támogatásán keresztül valósította meg.”
Egy alapos és terjedelmes szakmai elemzés a székely zászló és egyéb tárgyak kapcsán: Patakfalvi - Czirják Ágnes: Székelyföld a kirakatban. Szimbolikus tárgyak és árukörforgásuk. REGIO 27. évf. (2019) 1. szám. A tanulmány ITT olvasható.