Tematikus összeállítás a székelyföldi társadalmi folyamatokról

Székelyföld – térség és társadalom” címmel készített összeállítás jelent meg a Metszetek legújabb, 2019.2. lapszámában (vendégszerkesztő Biró A. Zoltán). A tematikus anyag első tanulmánya a térségi társadalomkutatás helyzetét tárgyalja. Az összeállítás további szerzői és témakörei: Bodó Julianna (munkamigráció), Sárosi-Blága Ágnes (rurális elitek), Székely Kinga Katalin (települések pozícionálási lehetőségei), Jakab Judit (roma oktatás) és Kiss Adél (felnőttképzés).  
“A székelyföldi térség társadalmi folyamatai két nagyobb pólus köré rendeződnek. Változási igényeket, innovációs kezdeményezéseket, átalakulási folyamatokat látunk egyfelől, kivárási, védekezési vagy öndefiníciós trendeket másfelől. Egyszerre vagy egymás mellé rendeződve láthatjuk a külső kényszerekhez és lehetőségekhez való igazodás, illetve az azoktól való elhatárolódás mintázatait, a változás és védekezés gyakorlati fogásait. Nem egy esetben pedig a kétféle folyamat nehezen megragadható keveredését tapasztalhatjuk.”  

 A folyórat teljes anyaga ITT érhető el.