Új vidékfejlesztési kiadvány

A Gyergyóremetén  2019. június 14-én szervezett VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS konferencia alkalmából jelent meg a „Beruházás és/vagy közösségépítés. A helyi fejlesztés mintázatai Gyergyóremetén” című kiadvány Biró A. Zoltán, Laczkó-Albert Elemér és Sárosi-Blága Ágnes szerkesztésében (Gyergyóremete Helyi Önkormányzata, F&F INTERNATIONAL Kiadó, Gyergyószentmiklós 2019). A 280 oldal terjedelmű kiadvány bevezető tanulmánya a helyi fejlesztés székelyföldi gyakorlatának újrapozícionálási lehetőségeit tárgyalja. A kötet további anyagai a társadalomkutatás, a fejlesztéspolitikai tervezés és a helyi fejlesztési gyakorlatok hármas szerkezetébe foglalva mutatják be a gyergyóremetei településfejlesztési gyakorlatot (Tartalom).

A kiadvány anyaga rövidesen online formában is hozzáférhető lesz.