Társadalomtudományi doktori program, székelyföldi érdeklődők számára!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség szociológiai-társadalompolitika doktori képzésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
Az elmúlt évek során már 13 fős Székelyföldi csoport alakult a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja keretében! A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk.
A székelyföldi csoport létrehozásának célja az, hogy a fiatal szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, és egy általuk választott - a térség számára is fontos - témakörben váljanak szakértőkké.
Jelenleg első, másod és harmadéves hallgatók, valamint doktorjelöltek a csoport tagjai
A doktori képzés időtartama 4 év!
A 3 éves egyetemi alapképzéssel rendelkezők akkor jelentkezhetnek, ha a mesteri fokozatot is elvégezték, vagy a 2018-2019-es tanévben befejezik.  Akik korábban a 4 éves képzésben vettek részt (a bolognai rendszer bevezetése előtt), azok számára a mesteri fokozat nem szükséges. Jelentkezni szociológus vagy szociálpolitikus végzettséget igazoló diplomával, illetve valamely társadalomtudományi vagy egyéb tudományterületi egyetemi végzettséggel lehet.
A doktori program ideje alatt a csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja – a Doktori Programmal való együttműködés keretében – szakmai támogatást és konzultációt, publikációs lehetőséget, kutatási programokban való részvételi lehetőséget biztosít.
A jelentkezők szakmai konzultációt igényelhetnek a pályázati dokumentáció elkészítéséhez (A felvételi követelmények megbeszélése, Munkaterv készítése stb.).
A jelentkezés határideje ebben az évben is várhatóan május közepe.
Akit a székelyföldi térségben érdekel ez a képzési lehetőség, az jelentkezhet további információkért vagy a felkészüléssel kapcsolatos megbeszélésre levélben vagy személyesen.  Természetesen arra is van lehetőség, hogy az érdeklődők a részletesebb tájékozódás céljából azokhoz forduljanak, akik már székelyföldi hallgatói ennek a programnak, ugyanakkor a Humántudományok Doktori Iskola  - Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program honlapon http://szoctarspolphd.unideb.hu/Kezdolap.html szerezhetők további információk.
Biró  A. Zoltán, KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja. Csíkszereda
biroa_zoltan@yahoo.com
kamintezet@yahoo.com
Mobil: 0742-066 454