Új publikációk

Az Intézet munkatársainak három tanulmánya jelent meg a Kríza János Néprajzi Társaság legújabb kiadványában (Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András. Kriza Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019.
Biró A. Zoltán: Szempontok innovatív agrákezdeményezések társadalmi beágyazottságának vizsgálatához. Tovább  
Bodó Julianna: A munkamigráció hatása a rurális közösségekre. Tovább 
Sárosi-Blága Ágnes: A rurális elit identitásának vidékfejlesztési szerepe. Tovább
A KJNT újabb tanulmánykötete a vidékkutatás témakörében 2018.szeptember 21-én szervezett Gernyeszegen konferencia szakmai anyagait tartamazza. A kiadvány teljes anyaga a Társaság honlapján olvasható. TOVÁBB