Szociális témák kutatása

Az otthoni betegápolás témakörében folytatott Intézetünk féléves időtartamú, terepmunkán és interjúkészítésen alapuló kutatást a CARITAS felkérésére. A betegápolást végző munkatársakkal készített nyolcvan interjú és esetelemzés feldolgozása egész sor olyan, a térségi szociális, szociálpolitikai folyamatokkal összefüggő jelenséget hozott előtérbe, amelyek a rendszerváltás utáni térségi társadalmat elemző kutatásokban eddig nem kaptak jelentősebb figyelmet. Ennek jellegzetes példáját kínálják azok a társadalmi szerepek, praxisok és interpretációk, amelyek napjainkban termelődnek a társadalomtörténetileg meghatározott társadalmi minták és az innovatív szakmai tartalmak/szolgáltatási formák találkozási felületei mentén. A kívülről érkező (globális) kihívások/hatások és a lokális adottságok interferenciája  a szociális szférában is kitermeli a vidéki társadalmi változás nem tervezett, projektekkel nem támogatott, egyelőre a közéletben nem is tematizált folyamatait és eredményeit.