Előadás a Magyar Szociológiai Társaság éves Vándorkonferenciáján

“Internethasználat családi közegben. Szülői magatartásmodellek és stílusok” címmel tartott előadást Bodó Julianna a Magyar Szociológiai Társaság 2018. október 18-20. között  Szegeden szervezett  éves vándorkonferenciáján. Az előadás a konferencia 4.szekciójában  (Szülői értékek és stratégiák a gyerekek technológiahasználatával kapcsolatban) hangzott el. 
Az előadás azokat a kutatási tapasztalatokat mutatta be, amelyek a vizsgált térségben a gyerekek otthoni internethasználati szokásaival összefüggő szülői magatartásmodellek alakulását, működését igyekeznek megvilágítani.  A szülői stílusok két összetevő – az ellenőrzés és az együttműködés – mentén rajzolódnak ki. A szülői magatartástípusok három viszonyulási kategóriában érhetők tetten. Ezek a következők: a szabályozáshoz való viszonyulás, a szabályozással kapcsolatos érvelések és a konkrét szabályozási gyakorlatok .  A gyermekek otthoni internethasználata kihívást jelent a térségben működő családmodell számára, ez megmutatkozik a szülői viszonyulás zavaraiban is (eltérő internethasználati kompetenciák, digitális szakadék, digitális bevándorló szülők, digitális bennszülött gyermekek).