Új kiadvány az agrárinnovációs folyamatokról

Az innovatív kezdeményezések társadalmi  befogadásának és beágyazottságának kérdése egyike a vidékkutatás aktuális problémaköreinek. A globális trendek és a lokális folyamatok találkozási felületein termelődő magatartások, értelmezési és cselekvési modellek  leírására az innovatív agrárkezdeményezések hasznos szakmai terepet kínálnak. A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízásával zajló kutatásorozatunk újabb anyagai az ezzel a témával foglalkozó kiadványsorozat hatodik kötetében jelentek meg (Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma. Szerk. Biró A. Z., Magyar F. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018).
A kötet teljes anyaga a PAHRU honlapján ITT olvasható.