Szakmai fórumok a székelyföldi tudományművelés helyzetéről

Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartott előadást Kocsis Károly geográfus, akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke  („A Kárpát-medence nyelvi–etnikai arculata (múlt, jelen és jövő”, illetve „Európa változó etnikai-nyelvi arculata”), és  Kontra Miklós nyelvész, a DOMUS Kuratórium elnöke („Nyelvészet és társadalmi felelősség”).
A június 14-15-én szervezett székelyföldi szakmai program – az előadások mellett – két kerekasztal megbeszélést is magába foglalt, mindkét megbeszélés tárgya a térségi tudományművelés helyzete volt.
A térségi tudományos élet képviselőivel szervezett kerekasztal megbeszélésen az egyes tudományterületeken zajló kutatásokról, a tudományos munkavégzés térségi intézményi feltételeiről és gyakorlatáról hangzottak el összefoglaló jellegű beszámolók. A második kerekasztalon a térségben dolgozó fiatal kutatók vettek részt, ezen a megbeszélésen a pályakezdő kutatók számára kiemelten fontos információszerzési, forrásszerzési, hálózatszervezési és szakmai együttműködési kérdések voltak napirenden.   
A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja munkatársaival folytatott megbeszélésen az Intézet kiadványai, kutatási programjai és eredményei kerültek bemutatásra.