Tanulmány a romániai magyar szakképzésről

Változásban a romániai magyar szakképzés” címmel közöl tanulmányt Biró A. Zoltán és Bodó Julianna a Debreceni Egyetemi Kiadónál megjelent “Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl”  kötetben (szerkesztő:  Pusztai Gabriella és Márkus Zsuzsanna). Ez a tanulmány a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével  folytatott közös szakmai programsorozathoz kapcsolódik, amelynek keretében korábban két szakmai kiadvány is megjelent. (http://rmpsz.ro/hu/h/170/kiadvanyok-dokumentumok)
A Debreceni Egyetem kiadványa három témakörben (Mérleg, Tehetség és felelősség, Új utakon)  19 tanulmányt tartalmaz, a szerzők  határon túli és magyarországi kutatók.  A kötet célját és tartamlát a szerkesztők a kiadvány Előszavában foglalják össze:
A Magyarországgal szomszédos hét ország kisebbségei közül a kárpátaljai, az erdélyi, a felvidéki és a délvidéki magyarok által lakott területeken gazdag oktatási intézményhálózat épült ki az utóbbi bő két évtizedben. A kötet mind a négy nagy határon túli régió oktatásával foglalkozik, azonban nem csak keresztmetszeti képet rajzol az olvasó elé, ugyanis a vitatott kérdések múltbeli gyökereit és jövőbeli következményeit is felmutatják a tanulmányok. A kötet a kisebbségi oktatási rendszer teljes vertikumát érinti az óvoda- és iskolaválasztástól egészen a doktori képzésig. A tanulmányok túlnyomó többsége empirikus vagy statisztikai adatokra támaszkodva elemez, egy másik részük pedig oktatáspolitikai nézőpontból világít rá a régiók oktatási sajátosságaira, ám mindegyik társadalmi, közösségi kontextusban vizsgálja az oktatási kérdéseket.”
A tanulmányok az alábbi linken olvashatók:
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/242040/Szulofoldon_magyarul_ebook.pdf?sequence=1&isAllowed=y