Szakmai fórum

Intézetünk PEDAGÓGUS – ISKOLA –TÁRSADALOM címmel szervez konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódva.
2017. november 29. 15 órától, Csíkszereda, M.Sadoveanu utca 14.

 

PROGRAM
Jakab Judit
A pedagógus személye a roma gyereke iskolai beilleszkedésében
Bakos Kinga
Hargita megyei pedagógusok szakmai életminősége
Páll Zelinda
Változik-e a pedagógus szerep az IKT eszközök és tartalmak kontextusában?
Benedek Noémi
Gyermekvédelmi gondozottak iskolai teljesítménye
Gergely Orsolya
Otthon-oktatás. Szubkultúra, vagy innovatív jövőkép? 
Szász Mária
Iskola periferikus helyzetű térségben. Lakossági attitűdök.
Balázs-Györfi Rita
 A pályaválasztás nemi meghatározottsága
Hátsek Kinga
Digitális tankönyvek a szülők és pedagógusok perspektívájából
Kiss Adél
Végzős szakiskolás diákok gondolkodása álláskeresésről, munkavállalásról
Laczkó Albert Elemér
Versenyképesség, de hogyan? Iskola rurális környezetben
Sárosi-Blága Ágnes
Pedagógustársadalom egy vidéki térségben
Bodó Julianna
Iskola – Pedagógus – Társadalom. Néhány módszertani megközelítés
Biró A. Zoltán
Iskola és vidéki társadalom