Húsz éves az MTA Domus programja

Október 30-án került sor Budapesten a Domus vendégházban a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság szokásos őszi ülésére, amelyen intézményünk képviseletében Biró A. Zoltán vett részt.  Ugyanezen a napon délután közel három órás kerekasztal beszélgetésre került sor annak kapcsán, hogy 20 éves a Magyar Tudományos Akadémia DOMUS programja. Az Elnöki Bizottság tagjai mellett egyetemek, kutatóhelyek, szakmai szervezetek képviselői, a Kuratórium tagjai vettek részt a kerekasztalon.
A DOMUS program két évtizede végez folyamatosan és következetesen támogató, tudományszervező tevékenységet a határon túli magyar tudományosság érdekében: egyéni és csoportos kutatások ösztönzése és támogatása, a szakmai kapcsolatépítés támogatása, rendezvények szervezése, publikációk támogatása, hálózatépítés, kutatóműhelyek támogatása, szakmai és tudománypolitikai konzultációs keretek működtetése. Két évtizeden át ösztönzést jelentett a határon túli tudomány művelői számára abban, hogy újra és újra szakmai célokat tűzzenek ki maguknak, projekteket alkossanak, kisebb-nagyobb léptékű kutatásokba kezdjenek, kiadványokat tervezzenek és készítsenek.
A továbblépés szakmai mérlegelését több tényező is indokolta. Az elmúlt húsz év során lényeges mértékben megváltoztak a határon túli tudományosság szereplői, új oktatási-kutatási intézmények alakultak, az új szervezeti keretekben ma már több száz kutató-oktató dolgozik. Lényeges mértékben változtak az intézményi és személyi kapcsolattartás, együttműködés keretei és módozatai, a támogatások és az elérhető források száma gyarapodott, lehetőség van a nemzetközi tudományos életáramába való bekapcsolódásra is. Ebben a változó helyzetben okkal merül fel az a kérdés, hogy a DOMUS Programnak mit célszerű megőriznie eddigi működési gyakorlatából, illetve milyen irányban célravezető változtatni az eddigi támogatási modellen.  A számvetés mellett szól az az érv is, hogy ez a program 2018-tól forrásbővüléssel számolhat. A mintegy három órás kerekasztal beszélgetés során egész sor új megközelítés, javaslat merült fel, olyan témakörökben, mint a fiatal kutatók támogatása, a szakmai műhelyek és kutatók közti együttműködés erősítése, a program nyomán született kutatási eredmények hangsúlyosabb szakmai és közéleti megjelenítése. A tanácskozás javaslatai rövidesen a Domus Kuratórium elé kerülnek.