Fókuszban a média hatása

Eszközök és tartalmak. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” címmel jelent meg a Sapientia EMTE  Csíkszeredai Karán működő Kutatócsoport újabb, sorozatban  a hetedik kiadványa. A kiadvány Tanulmányok fejezete  kutatási összefoglalót tartalmaz a hetedik és tizenegyedik osztályos tanulók körében folytatott kutatássorozat harmadik  székelyföldi adatfelvételéről (Gergely Orsolya: Média- és internethasználat – 2016. Székelyföldi adatfelvétel), a közép-erdélyi és partiumi térségben első alkalommal készített adatfelvételről (Biró A. Zoltán,  Sárosi-Blága Ágnes: Eszközök, tartalmak, felhasználók. Adatfelvétel Közép-Erdélyben és a Partiumban),  valamint egy tanulmányt a szülők körében végzett kutatásról (Biró A Zoltán, Bodó Julianna: Szülői stílusok és internethasználat vidéki térségben).
A kiadvány második része a 2016.decemberében Csíkszeredában szervezett konferencia előadásainak anyagait tartalmazza.
A Státus Kiadó gondozásában megjelent kötetet Biró A. Zoltán és Bodó Julianna szerkesztette. (pp. 226.   ISBN 978-606-661-063-6)

A kiadvány  tartalomjegyzéke