Események

Új kiadvány: Helyzetek és változások

A DOMUS Program által támogatott székelyföldi társadalomtudományi kutatásokból közöl tartalmas válogatást az Intézetünk gondozásában megjelent új tanulmánykötet: Helyzetek és változások: Székelyföldi társadalomtudományi kutatások a DOMUS program támogatásával (Szerk: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó 2016, Csíkszereda, pp.347).

Térségi identitás – térségi elitek

A székelyföldi térség egyik, gyakorlatilag folyamatosan napirenden lévő szakmai kérdése a településközi együttműködés, ehhez kapcsoltan pedig a településeknél nagyobb, a székelyföldi térségnél kisebb téralapú identitások helyzete, létrehozása-építése, fejlesztéspolitikai funkciója, illeve ebben a folyamatban a vidéki elitek szerepe. A Székelyföld Fejlesztési Intézet a székelyföldi vidékfejlesztés újszerű lehetőségeinek elemzésére indított kutatási programot a Bethlen Gábor Alap támogatásával ( „Elitek szerepe és lehetősége a területi identitás építésében. Székelyföldi elemzés” tematikájú kutatási programot a Bethlen Gábor Alap támogatja. Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2016/1-000556).

 

Agrárinnováció - Térségi esély

Intézetünk közreműködésével, Agrárinnováció - Térségi esély címmel jelent meg a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány negyedik, agrárinnovációs tárgyú szakmai kiadványa (szerkesztők: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó 2016). Eddigi elemzéseink a székelyföldi agrárinnovációs problématérkép felvázolása mellett vizsgálták az agrárinnovációs folyamatot, valamint a biogazdálkodás problémakörét is. A legújabb kiadvány a fiatal gazdák helyzetét, tevékenységi körét mutatja be és elemzi szakmai tanulmányok és interjúk keretén belül. Ez a célcsoport azért került a társadalmi érdeklődés középpontjába, mert folyamatosan bővül és tevékenysége társadalmi innovációként értelmezhető a térségünkre jellemző, tradicionális gazdálkodási modellel szemben. A fiatal gazdák térségi modernizációs folyamatban betöltött szerepének elemzése fontos szakmai kérdés és közügy. 

 

 

Helyi fejlesztés – kreatív programok

Az „Új utakon a tehetséggondozás” kiadványsorozat hetedik köteteként jelent meg a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány  Helyi fejlesztés – kreatív programok. Fejlesztési programjavaslatok a székelyföldi térség számára című kiadványa (szerkesztők: Biró A. Zoltán, Gyetvai Árpád, Magyar Ferenc, Státus Kiadó 2016).  Az Alapítvánnyal együttműködve  2013 óta dolgozunk olyan szakmai programokban, amelyek  a székelyföldi térségben a még iskolarendszerben lévő, illetve a  tanulmányaikat már befejezett fiatalok szakmai tudásának növelésére, kreatív és innovatív képességeik fejlesztésére irányulnak. Ebben a sorozatban 2014-től kezdődően  került előtérbe a vidékfejlesztés témaköre. A kiadványsorozat  korábbi kötetei (Település, innováció, identitás 2014, Kreatív fiatalok – innovatív vidék 2015) a sikeres helyi fejlesztési programok elemzésének kérdésével foglalkoztak. A legújabb programban a résztvevő egyetemi hallgatók, mesteri és doktori képzésben résztvevő fiatal szakemberek feladata az volt, hogy helyi értékekre, endogén adottságokra alapozó, bottom-up típusú, innovatív helyi fejlesztési programokat dolgozzanak ki egy-egy erre a célra kiválasztott székelyföldi rurális település számára. A javaslatok kidolgozása során fontos szempont volt a bevonható helyi erőforrások számbavétele, a társadalmi részvétel kereteinek megteremtése, a programok társadalmi beágyazottsága, a fenntarthatóság, a program innovatív szerepének lokális léptékű meghatározása.

Konferencia a helyi fejlesztés székelyföldi kérdéseiről

Intézetünk szervezésében, a Csík LEADER Egyesülettel együttműködve került sor a „Hogyan tovább? Fejlesztési esélyek és korlátok vidéki térségben” című konferenciára 2016. június 24-én, a Sapientia EMTE csíkszeredai Karán. A rendezvény dr. Kovách Imre (MTA Szociológiai Kutatóintézet, egyetemi oktató) plenáris előadásával kezdődött, amely a külső erőforrás függés és a helyi fejlesztés kapcsolatának elemzésével foglalkozott.  A plenáris előadást öt, tematikailag egymást kiegészítő szekció követte, amelyek a térségi települések belső erőforrásaira, adottságaira alapozó programokhoz, kezdeményezésekhez, kutatásokhoz kapcsolódtak. Az  Intézményi keretek működése című szekcióban a székelyföldi vidékfejlesztés intézményi kereteinek és szerveződési formáinak ismertetése volt a fő cél. Az Innovatív fejlesztési gyakorlatok szekció  olyan előadásokat, bemutatókat tartalmazott, amelyek egy-egy településhez, térséghez kapcsolódó tevékenységek ismertetése révén nyújtottak átfogó képet az innovációs potenciálról. Az Endogén erőforrások és helyi fejlesztés című szekcióban konkrét, helyi értékekre épülő kezdeményezések kerültek bemutatásra.  A Kultúra, identitás, település szekció az identitásépítés és a vidékfejlesztés kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Végül a Kutatás, térségismeret szekció a térséghez kapcsolódó, folyamatban levő kutatásokat ismertetett, amelyek vidékfejlesztési szempontból aktuális témákat tárgyalnak: szervezeti kultúra, fiatal gazdák agrárinnovációs szerepe, szülő-gyerek kapcsolat, hátrányos helyzetű roma népesség, a tradicionális, helyi tudás jelentősége, a media hatása a fiatalokra, nevelőszülői tapasztalatok, a rurális elit szerepe, roma oktatási kérdések.  A szekciókat követő kerekasztal megbeszélés teret adott az egyes szekciók szakmai összefoglalóinak az ismertetésére, ugyanakkor lehetőséget kínált a bottom-up típusú helyi fejlesztéshez kapcsolódó szemléleti és módszertani kérdések, továbblépési lehetőségek megvitatására. A konferencián elhangzott előadások anyagát a szervezők önálló köteteben jelentetik meg 2016 őszén. 

 

Műhelykonferencia innovatív helyi fejlesztési programokról

Intézetünk sorozatban negyedik alkalommal szervez szakmai programot a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízásával a vidékfejlesztés, helyi fejlesztés terén dolgozó fiatal szakemberek, illetve az ilyen irányú egyetemi tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók (BA, MA, PHD képzési szintek) részvételével.  A most zajló program innovatív helyi fejlesztési programjavaslatok kidolgozását célozza. A szakmai-módszertani felkészítőket és a terepmunkát követően  2016.június 10-én kerül sor Csíkszeredában a „Kreatív programok a székelyföldi helyi fejlesztés szolgálatában” tematikájú Műhelykonferenciára.  Helyszín a Sapientia EMTE 15-ös előadóterme, a prezentációkra 11-14 között kerül sor.

 

 

Helyi fejlesztés és innováció - Műhelykonferencia Szépvízen

A „Helyi tudás, helyi fejlesztés” program keretében harmadik alkalommal szervez közös Műhelykonferenciát a Szépvízért Egyesület és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 2016.május 5-én 11 órától a szépvízi Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében.  

A szakmai rendezvény az alulról szerveződő (bottom-up) jellegű helyi fejlesztési programok sikerességnek, eredményességének, társadalmi hasznosságának kérdéskörével foglalkozik.

Szociológia doktori képzés: felvételi lehetőség 2016-ban is!!!!!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség a Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programba való jelentkezésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani. Ez a Doktori Program a Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola keretében működik, programvezető Prof. Dr. Kovách Imre. 

 

Előadások a szimbolikus térhasználatról

Bodó Julianna két előadást tart a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen az Intézet egyik fő kutatási témaköréből, amely a szimbolikus térhasználat székelyföldi  folyamatainak elemzésére irányul. Az előadások témái:

  • 2016. április 4-én:  Miénk a tér?  Szimbolikus térfoglalás és identitásépítés a rendszerváltás utáni időszakban a székelyföldi régióban 
  • 2016. április 6-án:  Jelek a térben. A nyilvános tér ünnepi használata  - szimbolizáció és identitás

Oldalak