Események

Intézetünkről, szimbolikus térhasználatról az Erdélyi Magyar Televízióban

Bodó Julianna, Intézetünk munkatársa az Erdélyi Magyar Televízió „Erdélyi Kávéház” műsorának volt a vendége 2017. március 14-én. A műsorban az Intézet megalakulásának és történetének felidézése mellett szó esett a kulturális antropológiai megközelítés módszeréről, társadalmi szerepéről. Ehhez a témakörhöz kapcsolódóan a beszélgetés kitért napjaink nyilvános ünneplési gyakorlatára, a szimbolikus térfoglalás és térhasználat rendszerváltás utáni és mai szerepére.
A beszélgetés  megtekinthető itt

Szociológiai-társadalompolitikai doktori program, székelyföldi érdeklődők számára

Előnyös feltételek mellett van lehetőség szociológiai-társadalompolitika doktori képzésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
Két tanévben már Székelyföldi csoport is alakult a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja keretében! A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk. A székelyföldi csoport létrehozásának célja az, hogy a szakemberek már a képzés ideje alatt kezdjék el kiépíteni térségi szakmai karrierjüket, s egy általuk választott - a térség számára is fontos - témakörben váljanak szakértőkké. 

 

 

Műhelykonferencia: Helyi elitek vidékfejlesztési szerepe

A rurális elitek helyi fejlesztési szerepével kapcsolatban szervezünk műhelykonferenciát 2017. március 21-én, 16-18 óra között a KAM-Intézet székhelyén (Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 14. szám). Ez a szakmai rendezvény a Domus Csoportos Kutatási programhoz kapcsolódik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szakmai vitaindító 

Doktorandusz konferencia felhívás

Szociológia és társadalomtudományok témakörben konferenciát szervezünk doktoranduszok és doktorjelöltek számára 2017. április 10-én Csíkszeredában, a Sapientia Egyetemen. Jelentkezési határidő 2017. március 25. Szervezők: Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program, KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszék.

Felhívás teljes szövege: pdf  
​Jelentkezési lap: doc

Tanulmány a térségi elitek fejlesztésekhez való viszonyulásáról

Intézetünk munkatársa, Sárosi-Blága Ágnes Rurális elitek fejlesztésekhez való viszonyulása egy székelyföldi térségben címmel közölt tanulmányt a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által kiadott PRO SCIENTIA RURALIS 2016. 4. számában. Az elemzés szorosan kapcsolódik az új vidékfejlesztési paradigmához és ilyen értelemben az alulról kezdeményezett gyakorlatok, helyi szereplők és szereplő hálózatok előtérbe kerüléséhez.
A tanulmány szövege itt olvasható. 

Interjú: Térség és identitásépítés

A székelyföldi identitásépítési folyamat elemzésével foglalkozik a maszol.ro portál számára készült interjúban Biró A. Zoltán (Identitásépítés és ikonkeresés 2017.március.4) . Az „Igazi Csíki Sör” téma a médiában egész sor szakmai és közéleti megközelítést felszínre hozott. Ez a jelenség a mai téralapú identitásépítési gyakorlatokról sok hasznos információt szolgáltat. „… úgymond a „semmiből” is lehet területi identitást kialakítani, vagy a létezőt átalakítani, bővíteni.

TÉRSÉGI TUDOMÁNY: A Gergyói Szemle új száma

Megjelent a Gyergyói Szemle tudományos ismereterjesztő folyóirat  2016.II.száma. A 150 oldalas lapszám Gyergyó vidéki szerzők munkáit közli több tudományterületről. A hadtörténeti, gazdasági,  természettudományi és szociális témák mellett a kiadványban helyet kaptak  néprajzi, irodalmi, művészeti témákat tárgyaló anyagok is.  A folyóirat a Gyergyói Szemle Egyesület gondozásában jelenik meg.

Fejlesztési programcsomag a dánfalvi szakközépiskola számára

Intézetünk fejlesztési programcsomagot készített a dánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola számára, amely az intézmény működésének komplex térségi újrapozícionálására irányul (arculatépítés, kommunikáció, intézménytörténet, közösségi médiában való megjelenés, lakossági attitűdök mérése a községben és a felcsíki kistérségben, általános iskolások opcióinak vizsgálata, lakossági kapcsolatok, rendezvényszervezések stb.).

Oldalak