Események

Bodó Julianna publikációja az antro-pólus új számában

Megjelent az ELTE TáTK Kulturális Antropológia Tanszék folyóirata, az ANTRO-PÓLUS 2017.1-es száma. A közel háromszáz oldalas, on-line is olvasható kiadvány többféle műfajban, széles tematikai skálán közöl kulturális antropológia tárgyú írásokat. A Fókuszban: Gender rovatban  Bodó Julianna közöl tanulmányt “A nők szerepe a székelyföldi munkamigráció társadalmi folyamatában” címmel.
A folyóirat anyaga az alábbi linken érhető el:

Előadás Budapesten az Intézet 1989 előtti munkájáról

Az Interco-ssh európai projekt keretében került megszervezésre május 31-én  Budapesten "A magyar néprajz és a kulturális antropológia az 1990 előtti évtizedekben" című konferencia. Bodó Julianna meghívott előadóként vett részt a rendezvényen, előadásának témája: “A csíkszeredai KAM szakmai-kutatói tevékenységének alakulása a magyarországi szakmai kapcsolatok kontextusában az 1980-as években”. 

Bővebben a rendezvényről

Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben

Újraindult az Intézet kutatásieredményeit bemutató könyvsorozat  „ÁTMENETEK”  címmel (korábban: HELYZET KÖNYVEK). Az első kötet a térségi roma lakosság helyzetével foglalkozik (Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp.340). A kötet áttekintést nyújt az elmúlt két és fél évtized intézeti kutatási programjairól, tanulmányairól.

Intézeti programokról a Marosvásárhelyi Rádióban

A Marosvásárhelyi Rádió Agyagási Levente által vezetett beszélgetőműsorának volt a vendége Biró A. Zoltán április 25-én. A műsor az aktuális  székelyföldi társadalmi folyamatokkal foglalkozott,  ennek keretében  - az Intézet korábbi és mai munkájának ismertetése mellett - a családi háztartások helyzete, az oktatáshoz és az iskolához való viszonyulás elemzése kapott nagyobb teret.   

Intézetünk a SZIMBIÓZIS kulturális antropológiai Fesztiválon

A székelyföldi munkamigráció témakörérő, az Intézetben zajló kutatási programokról  tart  előadást Bodó Julianna (Kisterem, péntek 14,15), illetve Biró Z. Zoltán (Kisterem, péntek 15,15) a Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 2017.május 12-13-án szervezett SZIMBIÓZIS KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIAI FESZTIVÁLON, BUDAPESTEN.  Bemutatásra kerül az Intézet könyvsorozatának új kiadványa is: Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda.

Kulturális antropológiai előadások

Április 22-23án zajlott a Sapientia MTE csíkszeredai Karán az „Idegen” témakörben szervezett nemzetközi konferencia. Az Intézet szakmai munkájához kapcsolódó előadások a Bodó Julianna által szervezett kulturális antropológiai szekcióban hangzottak el. Témakörök: Új aktorok mint idegenek  a vidékfejlesztésben, Az idegenszerűség kezelése iskolai környezetben, Az eltávolítás nyelvi manőverei, Az idegenség technikáinak működése a székelyföldi munkamigráció folyamatában. 

Konferencia Csíkszeredában: „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra”

„Internet az iskolában, internet a családban” címmel szervez konferenciát Csíkszeredában 2017. május 16-án (kedden) a csíkszeredai Sapientián „A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” program Munkacsoportja.
Az ebben a témakörben szervezett negyedik konferencia helyszíne a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Kara.

Beszámoló a csíkszeredai doktorandusz konferenciáról

Sikeresen zárult a Csíkszeredában először megrendezett „Társadalom a térben” Szociológia és Társadalomtudományok Doktorandusz Konferencia. A rendezvényen a Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Programjának magyarországi és székelyföldi hallgatói tartottak előadásokat. Ugyanakor ez a szakmai rendezvény tájékozódási és konzultációs lehetőséget bizosított azok számára, akik a PhD Programba való felvétel iránt érdeklődnek.
 

Társadalom a térben Doktorandusz konferencia

Hétfőn, 2017. április 10-én kerül sor a Társadalom a térben. Szociológia és Társadalomtudományok Doktorandusz Konferenciára. Helyszín: Csíkszereda, Sapientia EMTE, 12-es terem (félemelet). Szervezők: Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program, KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszék.

Program

 

Domus Csoportos Kutatásról: Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben

Sikeresen zárult a Domus Csoportos Kutatási program (Helyi elitek szerepe a helyi fejlesztésben. Témavezető: Dr. Biró A. Zoltán. Munkatársak: Sárosi-Blága Ágnes, Dr. Székely Kinga Katalin, Silló Ágota), amelyhez Intézetünk biztosította a módszertani és szakmai logisztikai hátteret, eszközparkot.

 

Oldalak