Események

Szakképzés és társadalmi beágyazódás

“Iskola és térségi pozicionálás egy székelyföldi térségben” címmel közölt tanulmányt Intézetünk munkatársa, Sárosi-Blága Ágnes a Pro Scientia Ruralis most megjelent, 2017.1-es számában.  A tanulmány a dánfalvi Petőfi Sándor Iskola kapcsán elemzi a szülők viszonyulásmódját, e téma keretében  a szakképzési intézmények térségi pozícionálásának és  társadalmi beágyazódásának kérdését.
http://psr.pahru.ro/images/psr/2017I/PRS-17-1-156-165.pdf

Új lapszám: Pro Scientia Ruralis

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány folyóiratának Műhelytanulmányok rovata fiatal kutatók publikációnak ad teret. A most megjelent 2017.1-es lapszámban több székelyföldi tárgyú tanulmány is helyet kapott. Témakörök: önkéntesség, szakképzési intézmény térségi pozícionálása,  térségi agrárinnovációs folyamatok, a digitális nyelvnek az anyanyelvhasználatra gyakorolt hatása.
Az új lapszám teljes anyaga itt érhető el.

A székelyföldi munkamigráció helyzetéről

A Morfondir.ro portál készített interjút Bodó Juliannával a székelyföldi munkamigrációhoz kapcsolódó témákról.  Milyen változásokat hozott az elmúlt közel harminc év, ami a munkamigrációt illeti, és milyen következményei lehetnek ennek a folyamatnak? Nagyon sok fiatal miért dönt úgy, hogy külföldön próbál szerencsét, és mire számíthatunk az elkövetkező években? Az interjú anyag az alábbi linken érhető el:

Fókuszban a média hatása

Eszközök és tartalmak. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra” címmel jelent meg a Sapientia EMTE  Csíkszeredai Karán működő Kutatócsoport újabb, sorozatban  a hetedik kiadványa. A kiadvány Tanulmányok fejezete  kutatási összefoglalót tartalmaz a hetedik és tizenegyedik osztályos tanulók körében folytatott kutatássorozat harmadik  székelyföldi adatfelvételéről (Gergely Orsolya: Média- és internethasználat – 2016.

Új kiadvány az agrárinnováció témaköréből

Megjelent a székelyföldi agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló programsorozat ötödik kötete: A generációváltás esélyei. Agrárvállalkozók innovatív szerepe a székelyföldi térségben (szerkesztette Biró A.Zoltán,Magyar Ferenc,Státus Kiadó, Csíkszereda, 2017). A programsorozat és a könyvkiadás a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány keretében zajlik, Intézetünk szakmai megbízása alapján, terepmunka és interjúsorozat révén vizsgálta a rurális elitté válás folyamatának jelenlegi helyzetét, valamint a kapcsolódó fejlesztéspolitikai  lehetőségeket.

A kiadvány tartalma: 

 

Szakképzés és térségi modernizáció

Csíki oktatási intézmények számára dolgozott ki Intézetünk olyan szakmai modellt, amely az iskolák térségi-társadalmi beágyazottságnak hosszú távú megerősítését célozza.
A néhány éve újraindult szakképzés fenntartható fejlesztése új kihívás az intézményeknek, a térségnek, a szakpolitikusoknak és döntéshozóknak egyaránt. A megoldás azonban – a beruházási és toborzási kérdések mellett – új megközelítést is igényel.

Székelyföld: társadalomtudományi megközelítések

A székelyföldi térség társadalmi folyamatairól (Székelyföld: társadalomtudományi megközelítések) készül tematikus szám a Debreceni Egyetem Politikatudományi és Szociológiai Intézetének online társadalomtudományi folyóirata, a METSZETEK számára.   Megjelenés: 2018. évi 2. lapszám.
 „Fontos kutatási témává válik vidéki térségekben is az elitek társadalmi szerepének alakulása, a tudásformák egymáshoz való kapcsolódása, az innováció térnyerése, az intézmények működésének módja és hatékonysága, az identitás folyamatok elemzése, a változások mértéknek és ritmusának korlátot szabó kulturális minták vizsgálata. Mindez természetesen együtt jár az elemzési eljárások körének bővülésével is.  A székelyföldi  térség társadalmi folyamatai is két pólus köré rendeződnek. Változási igényeket, innovációs kezdeményezéseket, átalakulási folyamatokat látunk egyfelől, kivárási, védekezési vagy öndefiníciós trendeket másfelől. Elemezésre, szakmai értelmezésre vár, hogy az egyik vagy másik a pólushoz kapcsolható folyamatoknak melyek a jellemzői, miben áll társadalomformáló szerepük.” 

 

 

Kutatási program: pedagógusok a romániai magyar oktatásban

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízása alapján, az RMPSZ-szel szoros szakmai együttműködésben indítottuk a romániai magyar pedagógus társadalom egészét átfogó kutatási programot. A Program célja az, hogy megalapozott képet nyerhessünk ennek a kiemelten fontos és nagyszámú értelmiségi csoportnak a helyzetéről, szakmai opcióiról, kisebbségi oktatási rendszerünk humán erőforrásáról.

Térségi agrárinnovációt elemző program

A térségi agrárinnovációs folyamatok kutatására irányuló programsorozat keretében a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízása alapján zajlik a “Generációváltási folyamat  az agrárgazdaságban és a helyi fejlesztésben a székelyföldi régióban” tematikájú szakmai program. Az innovatív agrárvállalkozók megjelenése a térségben fontos új jelenség, potenciális változást hordoz, valamint egy új vidékfejlesztési paradigma kidolgozásának lehetőségét. Ennek a folyamatnak a sikere nagy mértékben függ attól, hogy az agrárinnováció térségi szereplői milyen módon és milyen mértékben tudnak olyan társadalmi-szakmai szerepeket kialakítani és elfogadtatni, amelyek ebben az ágazatban generációváltáshoz vezethetnek.

 

 

Oldalak