Események

Előadás a Magyar Szociológiai Társaság éves Vándorkonferenciáján

“Internethasználat családi közegben. Szülői magatartásmodellek és stílusok” címmel tartott előadást Bodó Julianna a Magyar Szociológiai Társaság 2018. október 18-20. között  Szegeden szervezett  éves vándorkonferenciáján. Az előadás a konferencia 4.szekciójában  (Szülői értékek és stratégiák a gyerekek technológiahasználatával kapcsolatban) hangzott el. 

Új kiadvány az agrárinnovációs folyamatokról

Az innovatív kezdeményezések társadalmi  befogadásának és beágyazottságának kérdése egyike a vidékkutatás aktuális problémaköreinek. A globális trendek és a lokális folyamatok találkozási felületein termelődő magatartások, értelmezési és cselekvési modellek  leírására az innovatív agrárkezdeményezések hasznos szakmai terepet kínálnak.

Szakmai fórumok a székelyföldi tudományművelés helyzetéről

Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartott előadást Kocsis Károly geográfus, akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke  („A Kárpát-medence nyelvi–etnikai arculata (múlt, jelen és jövő”, illetve „Európa változó etnikai-nyelvi arculata”), és  Kontra Miklós nyelvész, a DOMUS Kuratórium elnöke („Nyelvészet és társadalmi felelősség”).

Előadások, szakmai fórumok dr. Kocsis Károly és dr. Kontra Miklós részvételével

A Székelyföldre látogat június 14-15-én dr. Kocsis Károly geográfus, akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke és dr. Kontra Miklós nyelvész, a határon túli magyar tudományosság támogatásával foglalkozó DOMUS Kuratórium elnöke. Csütörtökön, június 14-én a Sapientia EMTE csíkszeredai karán tartanak két nyilvános előadást 14-16 óra között az alábbi témakörökben. 

Szociológia doktori képzés székelyföldi érdeklődők számára

Közzétette a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja az ez évi jelentkezéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, valamint a jelentkezés időpontját (május 15). A székelyföldi jelentkezők számára a következő tanévtől is lehetőség van székelyföldi csoport létrehozására.

Demográfiai értelmezések – tematikus Korunk szám

Tények és értelmezések között. Demográfiai folyamatokról térségfejlesztési megközelítésben ” címmel közölt elemzést  Biró A. Zoltán  a Korunk legújabb tematikus számában, amely az erdélyi demográfiai folyamatok, illetve az ezzel kapcsolatos szakmai és közéleti interpretációk elemzésével foglalkozik (Demográfiai változások 1918-2018, III. évfolyam, áprilisi lapszám).

Tanulmány a romániai magyar szakképzésről

Változásban a romániai magyar szakképzés” címmel közöl tanulmányt Biró A. Zoltán és Bodó Julianna a Debreceni Egyetemi Kiadónál megjelent “Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl”  kötetben (szerkesztő:  Pusztai Gabriella és Márkus Zsuzsanna). Ez a tanulmány a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével  folytatott közös szakmai programsorozathoz kapcsolódik, amelynek keretében korábban két szakmai kiadvány is megjelent. (http://rmpsz.ro/hu/h/170/kiadvanyok-dokumentumok)

A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia az ezredfordulón

2018. február 21-22-én került sor Budapesten “A magyar néprajztudomány és a kulturális antropológia az ezredfordulón” c. konferenciára. A rendezvény folytatása a múlt év májusában "A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia​ az 1990 előtti évtizedekben" elnevezésű konferenciának. Mindkét rendezvény az Interco-ssh európai projekthez kapcsolódik, melynek célja, hogy áttekintse a különböző tudományterületeknek a rendszerváltást megelőző helyzetét, illetve az azt követő két évtized történetét az illető diszciplínák vonatkozásában. A projekt magyar részének irányítói és szervezői Karády Viktor és Nagy Péter Tibor, a rendezvényeknek helyet adó intézmény a Wesley János Lelkészképző Főiskola.
A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja részéről Bodó Julianna “A csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának kutatási prioritásai az 1985-2000 közti időszakban” című előadással vett részt a konferencián. Az előadás a KAM intézményesülési folyamatának felvázolásával foglalkozott egyrészt a magyarországi szakmai kapcsolatok vonatkozásában, másrészt a legfontosabb kutatási témák, eredmények mentén.

Oldalak