Események

Műhelykonferencia a székelyföldi társadalomkutatásról

Székelyföld az erdélyi társadalomkutatásban 1990 után” címmel kerül sor  Műhelykonferenciára Csíkszeredában 2019. március 2-án.  A fórumjellegű rendezvény keretében az előadók (Horváth István, Pozsony Ferenc, Biró A. Zoltán) az elmúlt három évtized térségi szociológiai, antropológiai, néprajzi, történeti kutatásai kapcsán fogalmaznak meg szakmai tapasztalatokat, összegzéseket, vitára bocsátható kérdéseket. A Műhelykonferenciára a „Székely önkép építés a 19-20. Században” című projekt keretében kerül sor.

A rendezvény keretprogramja itt olvasható.

Társadalomtudományi doktori program, székelyföldi érdeklődők számára!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség szociológiai-társadalompolitika doktori képzésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
Az elmúlt évek során már 13 fős Székelyföldi csoport alakult a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja keretében! A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk.

Új publikációk

Az Intézet munkatársainak három tanulmánya jelent meg a Kríza János Néprajzi Társaság legújabb kiadványában (Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András. Kriza Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019.
Biró A. Zoltán: Szempontok innovatív agrákezdeményezések társadalmi beágyazottságának vizsgálatához. Tovább  
Bodó Julianna: A munkamigráció hatása a rurális közösségekre. Tovább 
Sárosi-Blága Ágnes: A rurális elit identitásának vidékfejlesztési szerepe. Tovább
A KJNT újabb tanulmánykötete a vidékkutatás témakörében 2018.szeptember 21-én szervezett Gernyeszegen konferencia szakmai anyagait tartamazza. A kiadvány teljes anyaga a Társaság honlapján olvasható. TOVÁBB 

Szociális témák kutatása

Az otthoni betegápolás témakörében folytatott Intézetünk féléves időtartamú, terepmunkán és interjúkészítésen alapuló kutatást a CARITAS felkérésére. A betegápolást végző munkatársakkal készített nyolcvan interjú és esetelemzés feldolgozása egész sor olyan, a térségi szociális, szociálpolitikai folyamatokkal összefüggő jelenséget hozott előtérbe, amelyek a rendszerváltás utáni térségi társadalmat elemző kutatásokban eddig nem kaptak jelentősebb figyelmet.

Ünnepi konferencia

A MagyarTudomány Ünnepe rendezvénysorozat minden évben jó alkalmat kínál olyan szakmai fórum,konferencia szervezésére, amelyen a térség társadalomkutatói számolnak be szakmai programjaikról, kutatási eredményeikről.  Ebben az évben a Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszéke keretébenRÉGIÓ ÉS TÁRSADALOM címmel  kerül sor ünnepi rendezvényre Csíkszeredában november 30-án, 11 órai kezdettel, az Egyetem 15-ös termében. A Konferencia plenáris előadója Bárdi Nándor történész,az MTA TK Kisebbségkutató Intézetének kutatója.

Publikáció a térségi agrárinnovációról

„Agrárinnovációs folyamat a székelyföldi térségben” címmel jelent meg Biró  A. Zoltán tanulmánya az  Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek legújabb (2018.3.) lapszámában.
A hét tanulmányt és két műhelytanulmányt tartalmazó tematikus lapszám a vidékfejlesztés térségi megközelítéseivel foglalkozik (vidékfejlesztés és helyi társadalom, társadalmi innováció, foglalkoztatáspolitika, társadalmi tanulás, új szegregáció). Az összeállítás szerkesztője Kulcsár László.
http://www.strategiaifuzetek.hu/files/147/Strategiai%20fuzetek%202018-3.pdf

A Magyar Tudomány Ünnepe – 2018

A Sapientia EMTE csíkszeredai Társadalomtudományi Tanszéke szervezésében kerül sor ebben az évben térségi tematikájú, térségi léptékű társadalomtudományi konferenciára Régió és társadalom címmel „A Magyar Tudomány Ünnepe” rendezvénysorozat keretében. Plenáris előadó Bárdi Nándor történész, az MTA TK Kisebbségkutató Intézet kutatója, előadásának témája:   Székelyföldi önkép építés a 19-20. században. Intézményesítés, közművelődés és a tudományos viták szerepváltozásai.

Előadás a Magyar Szociológiai Társaság éves Vándorkonferenciáján

“Internethasználat családi közegben. Szülői magatartásmodellek és stílusok” címmel tartott előadást Bodó Julianna a Magyar Szociológiai Társaság 2018. október 18-20. között  Szegeden szervezett  éves vándorkonferenciáján. Az előadás a konferencia 4.szekciójában  (Szülői értékek és stratégiák a gyerekek technológiahasználatával kapcsolatban) hangzott el. 

Új kiadvány az agrárinnovációs folyamatokról

Az innovatív kezdeményezések társadalmi  befogadásának és beágyazottságának kérdése egyike a vidékkutatás aktuális problémaköreinek. A globális trendek és a lokális folyamatok találkozási felületein termelődő magatartások, értelmezési és cselekvési modellek  leírására az innovatív agrárkezdeményezések hasznos szakmai terepet kínálnak.

Szakmai fórumok a székelyföldi tudományművelés helyzetéről

Csíkszeredában a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen, Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban tartott előadást Kocsis Károly geográfus, akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke  („A Kárpát-medence nyelvi–etnikai arculata (múlt, jelen és jövő”, illetve „Európa változó etnikai-nyelvi arculata”), és  Kontra Miklós nyelvész, a DOMUS Kuratórium elnöke („Nyelvészet és társadalmi felelősség”).

Oldalak