Események

RMT elemzések (3.) Tanulmányok a kulturális örökség témaköréből

A tudományos kutatások és a kulturális örökség témaköréhez kapcsolódó projektek szempontjából egyaránt fontos örökség-koncepciókat, örökségalkotási és megőrzési mechanizmusokat összegez a Jakab Albert Zsolt és Vajda András által szerkesztett tanulmánykötet bevezető tanulmánya (Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás. In: Jakab A. Zs. – Vajda A. szerk. A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2018. 240 oldal).

Székelyföld az erdélyi társadalomkutatásban

A március 2-án, szombaton 10 órakor kezdődő Műhelykonferencián három előadó (Horváth István, Pozsony Ferenc, Biró A. Zoltán) tart vitaindító előadást a székelyföldi társadalomkutatás 1990 utáni helyzetéről (szociológiai, antropológiai, néprajzi, társadalomtörténeti megközelítések). Az előadásokat követő szakmai vita fölkért hozzászólói: Gagyi József, Lőrincz József, Nagy Botond, Nagy József, Sólyom Andrea, Bodó Julianna, Oláh Sándor, Sárosi-Blága Ágnes. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, célja a szakmai tapasztalatok megosztása, megbeszélése.

RMT elemzések (2.) Vallásosság Csíkban

Többféle nyomós oka is van annak, hogy ritkán kerül sor kisebb földrajzi térben, meghatározott társadalmi csoportban nagymintás, részletes szociológiai adatfelvételekre. Költséges, időigényes, energia igényes tudományos feladatok ezek, nem véletlen, hogy többnyire – paradox módon – inkább a doktori képzési programok szolgáltatnak példát ilyen kutatásokra. Fejes Ildikó szociológus nemrég megjelent könyvének is (A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban. Státus Kiadó, Csíkszereda, 2018.

RMT elemzések (1.) Politológiai tanulmányok

Négy terjedelmes és alaposan dokumentált politológiai tanulmány foglalkozik az erdélyi magyar pártrendszerrel, a romániai magyar népesség választói viselkedésével egy nemrég megjelent kiadványban . A Budapesten 2018-ban megjelent tanulmánykötet (Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában 1989 – 2014. Szerkesztők: Fedinec Csilla, Szarka László, Vizi Balázs. Gondolat Kiadó, 479 oldal,) NKFI programok keretében készült. A romániai magyarsággal foglalkozó négy gazdagon adatolt elemző tanulmány a következő:

RMT elemzések

Intézetünk rövid, informatív bejegyzések formájában ad hírt újabb vagy nemrég megjelent társadalomtudományi publikációkról (tanulmányok, kiadványok). Romániai magyar kontextusban és vonatkozásban sokféle helyen, sokféle módon  jelennek meg szakmai anyagok,  ezek jelentős részéről azonban sok esetben a társadalomtudománnyal foglalkozók is csak véletlenszerűen értesülnek, a szélesebb érdeklődési kör számára pedig nagyobbrészt ismeretlenek maradnak.  Gondot okoz a publikációk adatainak, anyagainak beszerzése azok számára is, akik egyetemi vagy PhD képzés keretében a témájukhoz kapcsolódó szakirodalomal kívánnak foglalkozni.

Műhelykonferencia a székelyföldi társadalomkutatásról

Székelyföld az erdélyi társadalomkutatásban 1990 után” címmel kerül sor  Műhelykonferenciára Csíkszeredában 2019. március 2-án.  A fórumjellegű rendezvény keretében az előadók (Horváth István, Pozsony Ferenc, Biró A. Zoltán) az elmúlt három évtized térségi szociológiai, antropológiai, néprajzi, történeti kutatásai kapcsán fogalmaznak meg szakmai tapasztalatokat, összegzéseket, vitára bocsátható kérdéseket. A Műhelykonferenciára a „Székely önkép építés a 19-20. Században” című projekt keretében kerül sor.

A rendezvény keretprogramja itt olvasható.

Társadalomtudományi doktori program, székelyföldi érdeklődők számára!

Előnyös feltételek mellett van lehetőség szociológiai-társadalompolitika doktori képzésre olyan érdeklődők számára, akik a székelyföldi térségben dolgoznak, és fejlesztéspolitikai, társadalomtudományi szakmai tudásukat kívánják gyarapítani.
Az elmúlt évek során már 13 fős Székelyföldi csoport alakult a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja keretében! A képzés ideje alatt a hallgatók a székelyföldi térségben maradhatnak, a tanórák egy része itt kerül megszervezésre, a képzési időszakban havonta egy alkalommal kell egy-egy napra Debrecenbe utazniuk.

Új publikációk

Az Intézet munkatársainak három tanulmánya jelent meg a Kríza János Néprajzi Társaság legújabb kiadványában (Változó ruralitások. A vidékiség mai formái. Szerk. Jakab Albert Zsolt – Vajda András. Kriza Könyvek, 45. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2019.
Biró A. Zoltán: Szempontok innovatív agrákezdeményezések társadalmi beágyazottságának vizsgálatához. Tovább  
Bodó Julianna: A munkamigráció hatása a rurális közösségekre. Tovább 
Sárosi-Blága Ágnes: A rurális elit identitásának vidékfejlesztési szerepe. Tovább
A KJNT újabb tanulmánykötete a vidékkutatás témakörében 2018.szeptember 21-én szervezett Gernyeszegen konferencia szakmai anyagait tartamazza. A kiadvány teljes anyaga a Társaság honlapján olvasható. TOVÁBB 

Oldalak