Események

Műhelykonferencia: Helyi elitek vidékfejlesztési szerepe

A rurális elitek helyi fejlesztési szerepével kapcsolatban szervezünk műhelykonferenciát 2017. március 21-én, 16-18 óra között a KAM-Intézet székhelyén (Csíkszereda, Mihail Sadoveanu utca 14. szám). Ez a szakmai rendezvény a Domus Csoportos Kutatási programhoz kapcsolódik. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szakmai vitaindító 

Doktorandusz konferencia felhívás

Szociológia és társadalomtudományok témakörben konferenciát szervezünk doktoranduszok és doktorjelöltek számára 2017. április 10-én Csíkszeredában, a Sapientia Egyetemen. Jelentkezési határidő 2017. március 25. Szervezők: Debreceni Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Doktori Program, KAM - Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Sapientia EMTE Társadalomtudományi Tanszék.

Felhívás teljes szövege: pdf  
​Jelentkezési lap: doc

Tanulmány a térségi elitek fejlesztésekhez való viszonyulásáról

Intézetünk munkatársa, Sárosi-Blága Ágnes Rurális elitek fejlesztésekhez való viszonyulása egy székelyföldi térségben címmel közölt tanulmányt a csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által kiadott PRO SCIENTIA RURALIS 2016. 4. számában. Az elemzés szorosan kapcsolódik az új vidékfejlesztési paradigmához és ilyen értelemben az alulról kezdeményezett gyakorlatok, helyi szereplők és szereplő hálózatok előtérbe kerüléséhez.
A tanulmány szövege itt olvasható. 

Interjú: Térség és identitásépítés

A székelyföldi identitásépítési folyamat elemzésével foglalkozik a maszol.ro portál számára készült interjúban Biró A. Zoltán (Identitásépítés és ikonkeresés 2017.március.4) . Az „Igazi Csíki Sör” téma a médiában egész sor szakmai és közéleti megközelítést felszínre hozott. Ez a jelenség a mai téralapú identitásépítési gyakorlatokról sok hasznos információt szolgáltat. „… úgymond a „semmiből” is lehet területi identitást kialakítani, vagy a létezőt átalakítani, bővíteni.

TÉRSÉGI TUDOMÁNY: A Gergyói Szemle új száma

Megjelent a Gyergyói Szemle tudományos ismereterjesztő folyóirat  2016.II.száma. A 150 oldalas lapszám Gyergyó vidéki szerzők munkáit közli több tudományterületről. A hadtörténeti, gazdasági,  természettudományi és szociális témák mellett a kiadványban helyet kaptak  néprajzi, irodalmi, művészeti témákat tárgyaló anyagok is.  A folyóirat a Gyergyói Szemle Egyesület gondozásában jelenik meg.

Fejlesztési programcsomag a dánfalvi szakközépiskola számára

Intézetünk fejlesztési programcsomagot készített a dánfalvi Petőfi Sándor Szakközépiskola számára, amely az intézmény működésének komplex térségi újrapozícionálására irányul (arculatépítés, kommunikáció, intézménytörténet, közösségi médiában való megjelenés, lakossági attitűdök mérése a községben és a felcsíki kistérségben, általános iskolások opcióinak vizsgálata, lakossági kapcsolatok, rendezvényszervezések stb.).

Új kiadvány: Helyzetek és változások

A DOMUS Program által támogatott székelyföldi társadalomtudományi kutatásokból közöl tartalmas válogatást az Intézetünk gondozásában megjelent új tanulmánykötet: Helyzetek és változások: Székelyföldi társadalomtudományi kutatások a DOMUS program támogatásával (Szerk: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Státus Kiadó 2016, Csíkszereda, pp.347).

Térségi identitás – térségi elitek

A székelyföldi térség egyik, gyakorlatilag folyamatosan napirenden lévő szakmai kérdése a településközi együttműködés, ehhez kapcsoltan pedig a településeknél nagyobb, a székelyföldi térségnél kisebb téralapú identitások helyzete, létrehozása-építése, fejlesztéspolitikai funkciója, illeve ebben a folyamatban a vidéki elitek szerepe. A Székelyföld Fejlesztési Intézet a székelyföldi vidékfejlesztés újszerű lehetőségeinek elemzésére indított kutatási programot a Bethlen Gábor Alap támogatásával ( „Elitek szerepe és lehetősége a területi identitás építésében. Székelyföldi elemzés” tematikájú kutatási programot a Bethlen Gábor Alap támogatja. Pályázati azonosító: MKO-KP-1-2016/1-000556).

 

Agrárinnováció - Térségi esély

Intézetünk közreműködésével, Agrárinnováció - Térségi esély címmel jelent meg a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány negyedik, agrárinnovációs tárgyú szakmai kiadványa (szerkesztők: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, Státus Kiadó 2016). Eddigi elemzéseink a székelyföldi agrárinnovációs problématérkép felvázolása mellett vizsgálták az agrárinnovációs folyamatot, valamint a biogazdálkodás problémakörét is. A legújabb kiadvány a fiatal gazdák helyzetét, tevékenységi körét mutatja be és elemzi szakmai tanulmányok és interjúk keretén belül. Ez a célcsoport azért került a társadalmi érdeklődés középpontjába, mert folyamatosan bővül és tevékenysége társadalmi innovációként értelmezhető a térségünkre jellemző, tradicionális gazdálkodási modellel szemben. A fiatal gazdák térségi modernizációs folyamatban betöltött szerepének elemzése fontos szakmai kérdés és közügy. 

 

 

Oldalak