Események

RMT elemzések (8) Tanulmánykötet a székelyföldi agrárinnovációról

2018-ban jelent meg a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által támogatott programsorozat hatodik kiadványa (Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma. Szerkesztette: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp. 230). A hetedik éve zajló agrárinnovációs kutatás- és elemzéssorozat újabb kötete az innovatív agrárszereplők új csoportjának/rétegének beazonosítása, jellemzése után az agrárkezdeményezések/szereplők társadalmi hatásának elemzésére fókuszál.

Bodó Julianna előadása Debrecenben

2019. március 28-29-en zajlott le Debrecenben a „Kárpát-medencei romakutatási fórum” a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének szervezésében. A fórum kiemelt célja az volt, hogy a Kárpát-medencei, határon túli kutatóműhelyek és szociálpolitikai szervezetek, oktatási intézmények kutatási és szakmai tapasztalatainak összegyűjtése által nyújtson rálátást a térség roma népességének helyzetére.

RMT elemzések (6.) romakutatások a székelyföldi térségben

Székelyföldi romakutatásokat ismertető-összegző tanulmánykötetet jelentetett meg a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 2017-ben (Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp.340). A kötet a KAM-Intézet korábbi kutatási programjainak szakmai eredményei és tanulmányai mellett újabb elemzéseket, egy fejlesztéspolitikai jellegű összefoglaló anyagot, valamint lokális elemzéseket tartalmaz.

RMT elemzések (5.) gazdálkodási minták, társadalmi és gazdasági összefüggések két székelyföldi régióban

Két történeti székely régió, Marosszék és Háromszék gazdálkodási mintáinak összehasonlításával foglalkozik Kinda István a 2017-ben megjelent könyvében (Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban. Kolozsvár, 2017, 280 oldal).

RMT elemzések (4.) magyarok Romániában 1990-2015. tanulmányok az erdélyi magyarságról

Ismertető-összefoglaló jellegű tanulmánykötet jelent meg a Károli Gáspár Református Egyetem  és a L’Harmattan Kiadó gondozásában kolozsvári és budapesti szerzők munkáiból (szerkesztette: Bárdi Nándor és Éger György, Károli Könyvek sorozat, 2017. pp. 425.) A tanulmányok a kisebbségkutatás  “klasszikus” témáit veszik sorra: demográfia, nyelvhasználat, oktatás, jog,politika, vallás, media. A kötet címétől eltérően  az első tanulmány  az 1918-1989 közti időszak magyarságpolitikájáról kínál ismertetést több mint 120 oldalon.

RMT elemzések (3.) Tanulmányok a kulturális örökség témaköréből

A tudományos kutatások és a kulturális örökség témaköréhez kapcsolódó projektek szempontjából egyaránt fontos örökség-koncepciókat, örökségalkotási és megőrzési mechanizmusokat összegez a Jakab Albert Zsolt és Vajda András által szerkesztett tanulmánykötet bevezető tanulmánya (Örökség: etnicitás, regionális identitás és territorialitás. In: Jakab A. Zs. – Vajda A. szerk. A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2018. 240 oldal).

Székelyföld az erdélyi társadalomkutatásban

A március 2-án, szombaton 10 órakor kezdődő Műhelykonferencián három előadó (Horváth István, Pozsony Ferenc, Biró A. Zoltán) tart vitaindító előadást a székelyföldi társadalomkutatás 1990 utáni helyzetéről (szociológiai, antropológiai, néprajzi, társadalomtörténeti megközelítések). Az előadásokat követő szakmai vita fölkért hozzászólói: Gagyi József, Lőrincz József, Nagy Botond, Nagy József, Sólyom Andrea, Bodó Julianna, Oláh Sándor, Sárosi-Blága Ágnes. A rendezvény minden érdeklődő számára nyitott, célja a szakmai tapasztalatok megosztása, megbeszélése.

Oldalak