Események

Napirenden a helyi fejlesztés (1.)

A helyi fejlesztés gyakorlati és módszertani kérdéseiről, sikeres, innovatív helyi fejlesztési programokról szervezünk térségi konferenciát VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS címmel Gyergyóremetén,  2019. június 14-én. A rendezvény témakörei:  a helyi fejlesztésekkel kapcsolatos elméleti és gyakorlati megközelítések, a lokális társadalommal kapcsolatos kutatási eredmények, innovatív helyi, kistérségi fejlesztési programok, kezdeményezések prezentációja.

Rurális iskolák társadalmi szerepét elemző kutatási program

Intézetünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének megbízására, interjús adatfelvételre alapozó, rövid lefutású szakmai programot indított. A program tárgya a székelyföldi rurális iskolák társadalmi szerepének elemzése, valamint egy alapozó jellegű tematizációs anyag készítése a székelyföldi kistelepülések iskoláinak újrapozícionálási lehetőségeiről.

Az Erdélyi Társadalom kulturális antropológia lapszámának bemutatója Kolozsváron

Intézetünk munkatársa, Bodó Julianna felkért hozzászólóként vett részt  az Erdélyi Társadalom nemrég megjelent  lapszámának bemutatóján. A kulturális antropológiai tanulmányokat tartalmazó lapszám (2018.2.) bemutatója 2019. április 15-17-én zajlott le Kolozsváron a 9. Szociológus Napok - A rendszerváltás 30 év után, az ifjúság és a munka változó világa c. rendezvény keretében. 

Konferencia a helyi fejlesztésről

A helyi fejlesztés aktuális elméleti és gyakorlati megközelítéseiről szervez Konferenciát  Gyergyóremete Önkormányzata, az Együtt a Jövőnkért Egyesület és a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 2019. június 14-én.  A „VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS” témakörben szervezett Konferencia teret kínál az innovatív helyi fejlesztéssel kapcsolatos kutatási eredmények bemutatásának, helyi és  kistérségi fejlesztési programok, kezdeményezések  prezentációjának.

RMT elemzések (8) Tanulmánykötet a székelyföldi agrárinnovációról

2018-ban jelent meg a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány által támogatott programsorozat hatodik kiadványa (Kísérlet vagy modell? Az agrárinnováció, mint székelyföldi fejlesztési paradigma. Szerkesztette: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp. 230). A hetedik éve zajló agrárinnovációs kutatás- és elemzéssorozat újabb kötete az innovatív agrárszereplők új csoportjának/rétegének beazonosítása, jellemzése után az agrárkezdeményezések/szereplők társadalmi hatásának elemzésére fókuszál.

Bodó Julianna előadása Debrecenben

2019. március 28-29-en zajlott le Debrecenben a „Kárpát-medencei romakutatási fórum” a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékének szervezésében. A fórum kiemelt célja az volt, hogy a Kárpát-medencei, határon túli kutatóműhelyek és szociálpolitikai szervezetek, oktatási intézmények kutatási és szakmai tapasztalatainak összegyűjtése által nyújtson rálátást a térség roma népességének helyzetére.

RMT elemzések (6.) romakutatások a székelyföldi térségben

Székelyföldi romakutatásokat ismertető-összegző tanulmánykötetet jelentetett meg a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja 2017-ben (Tegnap és ma. Romakutatások a székelyföldi térségben. Szerkesztette: Biró Z. Zoltán, Jakab Judit. Státus Könyvkiadó, Csíkszereda, pp.340). A kötet a KAM-Intézet korábbi kutatási programjainak szakmai eredményei és tanulmányai mellett újabb elemzéseket, egy fejlesztéspolitikai jellegű összefoglaló anyagot, valamint lokális elemzéseket tartalmaz.

RMT elemzések (5.) gazdálkodási minták, társadalmi és gazdasági összefüggések két székelyföldi régióban

Két történeti székely régió, Marosszék és Háromszék gazdálkodási mintáinak összehasonlításával foglalkozik Kinda István a 2017-ben megjelent könyvében (Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban. Kolozsvár, 2017, 280 oldal).

RMT elemzések (4.) magyarok Romániában 1990-2015. tanulmányok az erdélyi magyarságról

Ismertető-összefoglaló jellegű tanulmánykötet jelent meg a Károli Gáspár Református Egyetem  és a L’Harmattan Kiadó gondozásában kolozsvári és budapesti szerzők munkáiból (szerkesztette: Bárdi Nándor és Éger György, Károli Könyvek sorozat, 2017. pp. 425.) A tanulmányok a kisebbségkutatás  “klasszikus” témáit veszik sorra: demográfia, nyelvhasználat, oktatás, jog,politika, vallás, media. A kötet címétől eltérően  az első tanulmány  az 1918-1989 közti időszak magyarságpolitikájáról kínál ismertetést több mint 120 oldalon.

Oldalak