Események

Megjelent a „Helyi fejlesztés – helyi tudás” című kiadványsorozat első kötete

borito

Társadalomtörténet és helyi fejlesztés” címmel jelent meg  A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja és a „Szépvízért” Egyesület közös kiadványsorozatának első kötete, amely a Szépvízen 2014. októberében tartott műhelykonferencia anyagát foglalja össze a témához kapcsolódó előadások, hozzászólások, elemzések formájában. A kiadványsorozat kötetei a helyi fejlesztés szemléleti, módszertani, gyakorlati kérdéseivel foglalkoznak. Olyan témákat és megközelítési módokat tárgyalnak, amelyek a lokális érdekeken és az endogén erőforrásokon alapuló helyi fejlesztést helyezik előtérbe. A helyi társadalom történet fejlesztéspolitikai hasznosítását tárgyaló kiadvány után a következő kötet a helyi identitás és a helyi ünnepek, jelképek fejlesztéspolitikai szerepével és lehetőségeivel foglalkozik majd.

Társadalomtörténet és helyi fejlesztés. Műhelykonferencia,Szépvíz, 2014.október 17. Szerkesztők: Biró A. Zoltán, Blága Ágnes. Státus Kiadó 2015. 135 old. ISBN 978-606-661-042-1 

DOMUS CSOPORTOS PROGRAM

Intézetünk szakmai bázis biztosít a „Helyi fejlesztés és innováció a székelyföldi rurális térségben” tematikájú csoportos DOMUS programnak. A program keretében a rurális térségben zajló sikeres helyi fejlesztési programok társadalmi szerepét, innovációs funkcióját vizsgáljuk. A munkacsoport tagjai: Biró A. Zoltán (csoportvezető), Gergely Orsolya, Székely Kinga Katalin, Berényi Hajnal, Biró Z. Zoltán, Bogyor Izabella. A program szakmai eredményeiből kiadvány készül.

ÚJ KIADVÁNYSOROZAT

Helyi fejlesztés, helyi tudás” címmel új kiadvány sorozatot indítottunk, amelynek első darabja „Társadalomtörténet és helyi fejlesztés” címmel jelenik meg Intézetünk és a Szépvízért Egyesület közös kiadványaként, Biró A. Zoltán és Blága Ágnes szerkesztésében.

Az új kiadványsorozat a helyi fejlesztés  aktuális térségi problémaköreit mutatja be, az egyes témakörök kapcsán szervezett műhelymunkák, szakmai fórumok anyagaira alapozva. Célunk a helyi fejlesztés térségi léptékű szakmai tematizációjának erősítése.  

SZAKMAI ELŐADÁS

Közelítési  és eltávolítási technikák – kultúrák, ha találkoznak” címmel tartott előadást dr. Bodó Julianna, intézetünk munkatársa Budapesten, 2015.november 17-én, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az MTA TK Kisebbségkutató Intézet által szervezett, „Globális migrációs folyamatok és Magyarország – Kihívások és válaszok” témájú  konferencián.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI PANEL: Roma helyzetkép és roma integráció a székelyföldi térségben

Mit tud mondani a térségi roma népesség helyzetével foglalkozó társadalomkutatás azok számára, akik konkrétan és folyamatszerűen (fenntarthatóan) tennének valamit a roma lakosság térségi társadalmi integrációja érdekében?

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI PANEL sorozat első rendezvénye  a KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja szervezésében,  2015.november 26-án, csütörtökön, 14 órától. 

Téma: Roma helyzetkép és roma integráció a székelyföldi térségben

Helyszín: A Hargita Megyei Kulturális Központ Tanácsterme, Csíkszereda, Temesvári sugárút 4.

Regisztráció, Kapcsolat: kamintézet@yahoo.com mobil: 0742-066 454

 

Tematizáció itt.

KIADVÁNY A SZAKKÉPZÉSRŐL

Intézetünk szakmai szerepvállalásával  került megszervezésre  az a szakpolitikai fórumsorozat és tervezési folyamat, amelyet a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége indított  a romániai magyar szakképzés fejlesztése témakörében.  E munka keretében megjelent egy szakkiadvány „Szakképzés, együttműködés, modernizáció. A romániai magyar szakképzés helyzetképe és fejlesztési lehetőségei”  címmel (szerkesztők: Biró A. Zoltán, Bodó Julianna, Burus-Siklódi Botond, Alutus Kiadó, Csíkszereda, 2015).  A kötet teljes anyaga az RMPSZ honalapján is olvasható.

 

MEGJELENT A SZÉKELYFÖLDI AGRÁRINNOVÁCIÓ SOROZATBAN A HARMADIK KÖTET!

Intézetünk a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány  megbízásából elkészítette a térségi agrárinnováció helyzetét feltérképező harmadik kiadványt „Az innováció vonzásában. Biogazdálkodás a székelyföldi térségben” címmel. A Biró A. Zoltán és Magyar Ferenc által szerkesztett kiadvány elemzéseket és interjúkat tartalmaz. A kötet anyaga az Alapítvány honlapján is olvasható.

Új kiadvány a székelyföldi agrárinnováció témakörében

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány megbízása alapján Intézetünk újabb  kötetet állított össze a térségi agrárinnováció témakörében. („Mindig arra kell törekedni, hogy egy lépéssel előbbre legyünk…”. Agrárinnovációs kezdeményezések a székelyföldi térségben. Szerk: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, PAHRU, 2014, Státus Kiadó, Csíkszereda). A kötet három tanulmányt tartalmaz, valamint harminc interjút térségi agrárinnovációs kezdeményezésekről. A teljes anyag PDF  változatban a PAHRU weblapján hozzáférhető.

Esettanulmány kötet a székelyföldi vidékfejlesztés témaköréből

Egyetemi hallgatók számára szervezett esettanulmány készítési verseny anyagából kínál válogatást a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány tehetséggondozási sorozatának ötödik kötete (Település, innováció, identitás. Szerk: Biró A. Zoltán, Magyar Ferenc, PAHRU, 2014, Státus Kiadó, Csíkszereda). A PAHRU programja és megbízása alapján a verseny szakmai lebonyolítását Intézetünk végezte. A kötet közli a PAHRU programja keretében szervezett Műhelykonferencia anyagát is (összeállította: Biró Z.

Internethasználat vidéki térségben. A média hatása a gyermekekre és fiatalokra.

Szerkesztette:  Biró A. Z. – Bodó J. Státus Kiadó 2013.

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és Sapientia – EMTE Műszaki és Társadalomtudományi Kara közti szakmai együttműködés keretében negyedik éve zajlik kutatási program, amely a fiatalok és a gyerekek médiahasználatának elemzésével foglalkozik. A most megjelent negyedik kötet esettanulmányokat és interjúkat tartalmaz.

 

Oldalak