Események

Elemzés a székelyföldi rurális iskolákról

A székelyföldi térség kis és közepes településein működő iskoláknak sok gonddal, nehézséggel kell szembenézniük. A kedvezőtlen tünetek közismertek: csökkenő tanulólétszám, az épület állomány és a didaktikai felszereltség állapota, ingázó vagy gyakran váltakozó oktatók, városi iskolákhoz való fordulás a családok körében, társadalmi-szakmai fenntartások az oktatás minőségével kapcsolatban és mások.  A falusi iskolák csoportját – intézményenként eltérő mértékben – leépülési, presztízscsökkenési folyamat jellemzi.  Meg lehet-e állítani, meg lehet-e fordítani ezt a folyamatot?

Oláh Sándor előadása az Imreh István Emlékkonferencián

Az erdélyi  történettudományi és társadalomtörténeti kutatások neves képviselője, Imreh István emlékére szervezett konferenciát 2019.szeptember 12-13-án Kolozsváron az EME, a KAB Történettudományi Szakbizottsága,  a BBTE Magyar Történeti Intézete és az MTA BTK Történettudományi Intézete. Az Emlékkonferencián Oláh Sándor  “Földhasználat Homoródalmáson  a 18-19.században, helyi források tükrében” címmel tartott előadást.

RMT ELEMZÉSEK (9) A SZÉKELYFÖLDISÉG TÁRGYI MEGJELENÍTÉSEI

 „A székelyföldiség meghatározásáért folytatott harc részeként a helyi (magyar) adminisztratív-politikai hatalom kísérletet tett arra, hogy erre a mezőre is kiterjessze befolyását: a szimbolikus tárgyak termelését a megrendelések és buycot mozgalmak szervezése révén, eladásukat a kézműves vásárok, piacok infrastruktúrájának biztosításán keresztül, a tárgyak és szolgáltatások hitelességének védelmét pedig a védjegyek, gazdasági szervezetek és kézműves szövetségek támogatásán keresztül valósította meg.”

Új vidékfejlesztési kiadvány

A Gyergyóremetén  2019. június 14-én szervezett VIDÉK - INNOVÁCIÓ – HELYI FEJLESZTÉS konferencia alkalmából jelent meg a „Beruházás és/vagy közösségépítés. A helyi fejlesztés mintázatai Gyergyóremetén” című kiadvány Biró A. Zoltán, Laczkó-Albert Elemér és Sárosi-Blága Ágnes szerkesztésében (Gyergyóremete Helyi Önkormányzata, F&F INTERNATIONAL Kiadó, Gyergyószentmiklós 2019).

A kollektívből való lopás, mint intézményesült társadalmi jelenség

 „Társadalmi értékváltozást vizsgálok” címmel közölt interjút Oláh Sándor a Székelyföld kulturális folyóirat 2019. májusi számában Gagyi Józseffel, a csíkszeredai Pro-Print Könyvkiadónál 2018-ban megjelent „Aki tudta, vitte. Lopás, közösség, társadalom.” című könyve kapcsán. 
Az interjú teljes anyaga ITT olvasható

 

Oldalak