Események

Kisvárosi elitek – helyi fejlesztés, jövőkép

A székelyföldi térség kisvárosainak (hatalom nélküli városok) elemzése témakörében indított Intézetünk interdiszciplináris megközelítésre alapozó, a vidékkutatás tárgykörébe illeszkedő programot. A kutatás a helyi elitszerepek vizsgálata révén tárja fel a kisvárosi társadalom és a térségi szerep összetevőit, változási/változtatási lehetőségeit. A Program leírása ITT olvasható.

Napirenden a lokális identitás

„A lokális identitás erőssége, működképessége szerinti differenciálódás napjainkban az egyik legfontosabb székelyföldi társadalmi tagolódási folyamat. Az egyes települések egymástól eltérő utakon járnak. Vannak nagyon zárt, csak önmagukra figyelő modellek, vannak rugalmasabb változatok. Vannak erős, stabil identitásszerkezetek és vannak már csak néhány alkotóelemet tartalmazó konstrukciók…” A Biró A. Zoltánnal készített INTERJÚBAN az ebben a témakörben zajló intézeti kutatások összefoglalója olvasható.

Konferencia és Szakmai fórum

Fiatal és pályakezdő kutatók számára kínál szakmai prezentációs lehetőséget a Csíkszeredában 2020.március 17-én „Doktori képzés, társadalomkutatás a székelyföldi térségben II.” témakörben szervezett Konferencia. Helyszíne a Sapientia Egyetem Csíkszeredai Kara.
A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik a térségi társadalom kutatásával foglalkoznak. Jelentkezni előadáscímmel és a tervezett előadás rövid kivonatával lehet. A bemutatók időkerete 15 perc.

Óvodapedagógusok kisebbségi környezetben

Miként ítélik meg saját szakmai, társadalmi szerepüket az óvodapedagógusok? Különböznek-e ezek a megítélések az oktatás más szintjein dolgozó pedagógusok megítéléseitől?  Az óvodai nevelés fokozatos fölértékelődése az óvoda és a számára releváns (lokális vagy ennél sokkal tágabb léptékű) társadalmi környezet kapcsolatának egész sor kérdését hozza előtérbe. 

Szaktudás – vidéki térség

A székelyföldi térségben egyre növekszik azok száma, akik doktori képzésben vesznek részt vagy nemrég fejeztek be ilyen képzést, és egyetemeken, kutatóhelyeken kívül próbálják szakirányú tudásukat, illetve a PhD képzés során szerzett szakmai kompetenciáikat hasznosítani. Milyen tudáspotenciált képvisel együttesen ez az egyre növekvő számú szakmai csoport? Milyen térségi beágyazódási mintái vannak ennek az egyre növekvő kompetencia csomagnak?

Szakképzésről – vidékfejlesztési megközelítésben

Romániában néhány éve indult újra a középfokú szakképzés, a témával kapcsolatos megközelítésekben ma már aktuális kutatni a képzési rendszerben résztvevő fiatalok viszonyulás módját is. Tematikus összeállításunk csoportos DOMUS Program keretében készült, és vidékfejlesztési megközelítésben tárgyalja – Hargita megyei kérdőíves adatfelvétel alapján – a szakképzés helyzetét. A kutatási eredményeket ismertető tanulmány (szerzők: Biró A.

Oldalak