Események

Előadások, szakmai fórumok dr. Kocsis Károly és dr. Kontra Miklós részvételével

A Székelyföldre látogat június 14-15-én dr. Kocsis Károly geográfus, akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság elnöke és dr. Kontra Miklós nyelvész, a határon túli magyar tudományosság támogatásával foglalkozó DOMUS Kuratórium elnöke. Csütörtökön, június 14-én a Sapientia EMTE csíkszeredai karán tartanak két nyilvános előadást 14-16 óra között az alábbi témakörökben. 

Szociológia doktori képzés székelyföldi érdeklődők számára

Közzétette a Debreceni Egyetem Szociológiai és Társadalompolitikai Doktori Programja az ez évi jelentkezéssel kapcsolatos részletes tudnivalókat, valamint a jelentkezés időpontját (május 15). A székelyföldi jelentkezők számára a következő tanévtől is lehetőség van székelyföldi csoport létrehozására.

Demográfiai értelmezések – tematikus Korunk szám

Tények és értelmezések között. Demográfiai folyamatokról térségfejlesztési megközelítésben ” címmel közölt elemzést  Biró A. Zoltán  a Korunk legújabb tematikus számában, amely az erdélyi demográfiai folyamatok, illetve az ezzel kapcsolatos szakmai és közéleti interpretációk elemzésével foglalkozik (Demográfiai változások 1918-2018, III. évfolyam, áprilisi lapszám).

Tanulmány a romániai magyar szakképzésről

Változásban a romániai magyar szakképzés” címmel közöl tanulmányt Biró A. Zoltán és Bodó Julianna a Debreceni Egyetemi Kiadónál megjelent “Szülőföldön magyarul. Iskolák és diákok a határon túl”  kötetben (szerkesztő:  Pusztai Gabriella és Márkus Zsuzsanna). Ez a tanulmány a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével  folytatott közös szakmai programsorozathoz kapcsolódik, amelynek keretében korábban két szakmai kiadvány is megjelent. (http://rmpsz.ro/hu/h/170/kiadvanyok-dokumentumok)

A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia az ezredfordulón

2018. február 21-22-én került sor Budapesten “A magyar néprajztudomány és a kulturális antropológia az ezredfordulón” c. konferenciára. A rendezvény folytatása a múlt év májusában "A magyar néprajztudomány és kulturális antropológia​ az 1990 előtti évtizedekben" elnevezésű konferenciának. Mindkét rendezvény az Interco-ssh európai projekthez kapcsolódik, melynek célja, hogy áttekintse a különböző tudományterületeknek a rendszerváltást megelőző helyzetét, illetve az azt követő két évtized történetét az illető diszciplínák vonatkozásában. A projekt magyar részének irányítói és szervezői Karády Viktor és Nagy Péter Tibor, a rendezvényeknek helyet adó intézmény a Wesley János Lelkészképző Főiskola.
A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja részéről Bodó Julianna “A csíkszeredai KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központjának kutatási prioritásai az 1985-2000 közti időszakban” című előadással vett részt a konferencián. Az előadás a KAM intézményesülési folyamatának felvázolásával foglalkozott egyrészt a magyarországi szakmai kapcsolatok vonatkozásában, másrészt a legfontosabb kutatási témák, eredmények mentén.

Pedagógusok a romániai magyar oktatási rendszerben

Intézetünk a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége megbízására kérdőíves kutatást végez a romániai magyar pedagógustársadalom körében. Fontosabb témakörök: a pályaválasztás tényezői, pályaelhagyási tervek, a szakmai és anyagi helyzet megítélése, a szakterület helyzete, az IKT tartalmak/eszközök iskolai használata, szakterületük helyzete, képzési opciók, a pedagógus szerep társadalmi megítélése, az IKT tartalmak/eszközök iskolai használata, az iskola működésének megítélése, a pedagógusszerep jó működtetésének feltételei.

Szakmai fórum

Intézetünk PEDAGÓGUS – ISKOLA –TÁRSADALOM címmel szervez konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozatához kapcsolódva.
2017. november 29. 15 órától, Csíkszereda, M.Sadoveanu utca 14.

 

PROGRAM
Jakab Judit
A pedagógus személye a roma gyereke iskolai beilleszkedésében
Bakos Kinga
Hargita megyei pedagógusok szakmai életminősége
Páll Zelinda
Változik-e a pedagógus szerep az IKT eszközök és tartalmak kontextusában?
Benedek Noémi
Gyermekvédelmi gondozottak iskolai teljesítménye
Gergely Orsolya
Otthon-oktatás. Szubkultúra, vagy innovatív jövőkép? 
Szász Mária
Iskola periferikus helyzetű térségben. Lakossági attitűdök.
Balázs-Györfi Rita
 A pályaválasztás nemi meghatározottsága
Hátsek Kinga
Digitális tankönyvek a szülők és pedagógusok perspektívájából
Kiss Adél
Végzős szakiskolás diákok gondolkodása álláskeresésről, munkavállalásról
Laczkó Albert Elemér
Versenyképesség, de hogyan? Iskola rurális környezetben
Sárosi-Blága Ágnes
Pedagógustársadalom egy vidéki térségben
Bodó Julianna
Iskola – Pedagógus – Társadalom. Néhány módszertani megközelítés
Biró A. Zoltán
Iskola és vidéki társadalom 

Húsz éves az MTA Domus programja

Október 30-án került sor Budapesten a Domus vendégházban a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság szokásos őszi ülésére, amelyen intézményünk képviseletében Biró A. Zoltán vett részt.  Ugyanezen a napon délután közel három órás kerekasztal beszélgetésre került sor annak kapcsán, hogy 20 éves a Magyar Tudományos Akadémia DOMUS programja.

Oldalak