Köszöntjük az oldalunkon!

Minden egyes térségnek szüksége van legalább egy kutatóintézetre. Szüksége van, mert a társadalmi átalakulás folyamatossága megköveteli a szakmai nyomon követést, elemzést és az eredményekről való szakértői párbeszéd fenntartását. A KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja Csíkszeredában működő társadalomkutató intézet. Önálló, független, nonprofit intézmény, mely kutatási programokból, megrendelésekből tartja fenn magát. A KAM tevékenységének legfontosabb terepe a székelyföldi térség. Tevékenységének célja, hogy a társadalomkutatás különböző módszereivel feltárja a régió identitásépítési mechanizmusainak legfontosabb összetevőit, a térségi társadalom működésének összetevőit. Célja ugyanakkor, hogy feltárja e vidéki térség és a globalizációs kihívások közti összefüggések természetét, és szakmai segítséget nyújtson a térség felzárkóztatásában, fejlesztésében. Közel negyed évszázados tevékenysége során a társadalomtudományok közül a kulturális antropológiai, a társadalomtörténeti és a szociológiai megközelítésre helyezte és helyezi jelen pillanatban is a hangsúlyt. Feladatunknak tekintjük egyrészt, hogy a nemzetközi fórumokon rámutassunk arra, hogy a székelyföldi térség szakmai szempontból egyedi és kihívásokkal teli terep, másrészt hogy lokális léptékben tevékenyen hozzájáruljunk a térséggel kapcsolatos szakmai diskurzus működtetéséhez.